Europarl  
 
Lotyšsko
Údaje o struktuře
Volební zákon
Rozdělení do politických skupin
Vývoj volební účasti
Seznam kandidátů
Belgie
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Evropě >> Lotyšsko >> Údaje o struktuře

Lotyšsko - Údaje o struktuře

 
EU-25
1) GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha (1000 km2):
64,6
Počet obyvatel (1.1.2003):
2.331.480
Počet obyvatel na 1 km2:
36,1
2) DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE (2001)
PLODNOST
Míra plodnosti (počet dětí na jednu ženu):
1,21
ÚMRTNOST
Naděje na dožití při narození (2002):
Muži: 65,5
Ženy: 77
SŇATEČNOST
Hrubá míra sňatečnosti (na 1000 obyvatel):
3,9
POPULAČNÍ ZMĚNY (2002)
Přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) (*1):
-12,5
Migrační přírůstek (na 1000 obyvatel) (*2):
-1,8
VZDĚLÁNÍ
% obyvatel ve věku 25 - 64 let s ukončeným středoškolským vzděláním (2002):
82,6
VÝDAJE NA VZDĚLÁNÍ (2001)
Celkové veřejné výdaje na vzdělání v % HDP (*3):
6.39 p
3) HOSPODÁŘSTVÍ
HDP (2003) (*4)
v milionech eur (*5):
8.758

PPS/obyvatel (*5):

8.890
STRUKTURA HOSPODÁŘSTVÍ (2002)
Zemědělství, lesnictví a rybolov:
4,7
Průmysl celkem: 18,6
Stavebnictví: 6,1

Služby:

70,6
DOVOZY (2002)
Celkem
EU-15
Přistupující země
(v mil. eur)
(v mil. eur)
% z celku
(v mil. eur)
% z celku
4.286
2.268
52,9
1.040
24,3
VÝVOZY (2002)
Celkem
EU-15
Přistupující země
(v mil. eur)
(v mil. eur)
% z celku
(v mil. eur)
% z celku
2.451
1.459
60,4
418
17,3
SPOTŘEBITELSKÉ CENY (2003)
Změna v procentech t/t-12 (prosinec/prosinec) (*6):
1,5
Inflace (deflátor HDP): 1,9
CHUDOBA (*7)
% obyvatelstva pod 50 % průměrného příjmu :
n.a.
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI (2003)
Celkem
Muži
Ženy
10,5
10,3
10,7
VÝDAJE A PŘÍJMY VLÁDNÍHO SEKTORU V % HDP (2003) (*8)
Celkové výdaje vládního sektoru:
45,1
Celkové příjmy vládního sektoru:
45,2(1*) Přirozený přírůstek: rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem úmrtí
(2*) Migrace se počítá jako rozdíl mezi celkovým zvýšením počtu obyvatel a přirozeným přírůstkem
(3*) p = prozatímní údaj
(4*) Hrubý domácí produkt v tržních cenách
(5*) prozatímní údaj
(6*) Změna během 12 měsíců
(7*) Údaje jsou k disposici za poslední rok období 1999-2000
(*) prozatímní údaj


Poznámka: PPS - Purchasing Power Standard (standard kupní síly). Použitím PPS se odstraní rozdíly mezi různými cenovými hladinami a je tak možné srovnávat objem HDP.


Zdroje:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP