Europarl  
 
Malta
Údaje o struktuře
Volební zákon
Rozdělení do politických skupin
Vývoj volební účasti
Seznam kandidátů
Belgie
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Evropě >> Malta >> Seznam kandidátů

Malta - 18/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PN - PARTIT NAZZJONALISTA (PPE-DE)
1. Simon; BUSUTTIL 5. Joe; FRIGGIERI
2. David; CASA 6. Ian; SPITERI BAILEY
3. Joanna; DRAKE 7. Joe; TABONE
4. Michael; FALZON 8. Roberta; TEDESCO TRICCAS
b. MLP - PARTIT LABURISTA (PSE)
1. John ;ATTARD MONTALTO 5. Owen; BONNICI
2. Glenn ; BEDDINGFIELD 6. Joe; DEBONO GRECH
3. Louis; GRECH 7. Robert; MICALLEF
4. Joseph; MUSCAT 8. Wenzu; MINTOFF
c. AD - ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA (VERTS-ALE, no mep)
1. Arnold; CASSOLA 2. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. GRUPP ALPHA
1. Emmy; BEZZINA 3. 
2. John; ZAMMIT 4. 
b. CHRISTIAN DEMOCRATIC REPUBLICAN PARTY
1. Mark VON BROCKDORFF 2. 
c. IMPERIUM EUROPA
1. Norman; LOWELL 2. 
d. KUL EWROPA
1. Cecil Herbert; JONES 2. 
e. INDEPENDENT CANDIDATES
1. Nazzareno; BONNICI 4. Christopher; ZAMMIT
2. Lino; FARRUGIA 5. Victor; ZAMMIT
3. Damian; CHUKWUEMEKA IWUEKE 6.