Europarl  
 
Belgie
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Evropě

POPULAČNÍ ZMĚNY (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
EU-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgie
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Dánsko
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Německo
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Řecko
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Španělsko
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Francie
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Irsko
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Itálie
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Lucembursko
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Nizozemsko
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Rakousko
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugalsko
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Finsko
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Švédsko
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Spojené království
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
Přistupující země
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Kypr
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Česká republika
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estonsko
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Maďarsko
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litva
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Lotyšsko
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Polsko
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovinsko
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovensko
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Přirozený přírůstek: rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem úmrtí
(2*) Migrace se počítá jako rozdíl mezi celkovým zvýšením počtu obyvatel a přirozeným přírůstkem