Europarl  
 
Velká Británie
Údaje o struktuře
Volební zákon
Rozdělení do politických skupin
Vývoj volební účasti
Seznam kandidátů
Belgie
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Evropě >> Velká Británie >> Údaje o struktuře

Velká Británie - Údaje o struktuře

 
EU-25
1) GEOGRAFICKÉ ÚDAJE (*1)
Rozloha (1000 km2):
244,8
Počet obyvatel (1.1.2003):
59.862.820
Počet obyvatel na 1 km2:
244,5
2) DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE (2001)
PLODNOST
Míra plodnosti (počet dětí na jednu ženu):
1,65
ÚMRTNOST
Naděje na dožití při narození (2002):
Muži: 75,7
Ženy: 80,4
SŇATEČNOST
Hrubá míra sňatečnosti (na 1000 obyvatel):
4,8
POPULAČNÍ ZMĚNY (2002)
Přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) (*2):
60,8
Migrační přírůstek (na 1000 obyvatel) (*3):
104
VZDĚLÁNÍ
% obyvatel ve věku 25 - 64 let s ukončeným středoškolským vzděláním (2002):
81,7
VÝDAJE NA VZDĚLÁNÍ (2001)
Celkové veřejné výdaje na vzdělání v % HDP (*4):
4.54 p
3) HOSPODÁŘSTVÍ
HDP (2003)(*5)
v milionech eur(*6):
1.590.278

PPS/obyvatel (*6):

26.380
STRUKTURA HOSPODÁŘSTVÍ (2002)
Zemědělství, lesnictví a rybolov:
0,9
Průmysl celkem: 19,9
Stavebnictví: 6

Služby:

73,2
DOVOZY (2002)
Celkem
EU-15
Přistupující země
(v mil. eur)
(v mil. eur)
% z celku
(v mil. eur)
% z celku
371.875
186.620
50,2
8.436
2,3
VÝVOZY (2002)
Celkem
EU-15
Přistupující země
(v mil. eur)
(v mil. eur)
% z celku
(v mil. eur)
% z celku
305.197
170.295
55,8
6.825
2,2
SPOTŘEBITELSKÉ CENY (2003)
Změna v procentech t/t-12 (prosinec/prosinec) (*7):
1,7
Inflace (deflátor HDP): 3,1
CHUDOBA (*8)
% obyvatelstva pod 50 % průměrného příjmu :
12,5
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI (2003) (*9)
Celkem
Muži
Ženy
5,1
5,5
4,6
VÝDAJE A PŘÍJMY VLÁDNÍHO SEKTORU V % HDP (2003) (*10)
Celkové výdaje vládního sektoru:
42,8
Celkové příjmy vládního sektoru:
40(1*) odhady pro rok 2003
(2*) Přirozený přírůstek: rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem úmrtí
(3*) Migrace se počítá jako rozdíl mezi celkovým zvýšením počtu obyvatel a přirozeným přírůstkem
(4*) p = prozatímní údaj
(5*) Hrubý domácí produkt v tržních cenách
(6*) prozatímní údaj
(7*) Změna během 12 měsíců
(8*) Údaje se vztahují k poslednímu roku období 1999 - 2000, pro nějž jsou k dispozici
(9*) listopad 2003
(10*) prozatímní údaj


Poznámka: PPS - Purchasing Power Standard (standard kupní síly). Použitím PPS se odstraní rozdíly mezi různými cenovými hladinami a je tak možné srovnávat objem HDP.


Zdroje:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP