Europarl  
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     

 

Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Europarl-tjenesten

Europa-Parlamentets Generalsekretariat ønsker med Europarl-tjenesten at lette offentlighedens adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Formålet er at udsende ajourført og korrekt information hurtigst muligt.

Europa-Parlamentet søger at rette påviste fejl hurtigst muligt.Europa-Parlamentets Generalsekretariat og De Europæiske Fællesskaber kan ikke garantere, at alle oplysninger på dette Europarl site er korrekte.

Europa-Parlamentets Generalsekretariat henleder opmærksomheden på følgende:

  • Den udsendte information er helt generel og vedrører ikke nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • Europarl-tjenesten kan indeholde oplysninger, der ikke nødvendigvis er fuldstændige, dækkende, korrekte eller ajourførte
  • Europarl-tjenesten har undertiden links til eksterne netsteder, som Europa-Parlamentets Generalsekretariat ikke har nogen kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
  • Online-oplysningerne på Europarl-tjenesten er ikke professionel eller juridisk rådgivning (har De brug for særlig rådgivning, bør de henvende Dem til en specialist på det pågældende område).

Bemærk: Det kan ikke garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Det er således kun den EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af De Europæiske Fællesskabers Tidende, der er autentisk.

Ophavsret i forbindelse med Europarl-tjenesten

© De Europæiske Fællesskaber, 2000

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.

Hvis der kræves forudgående tilladelse til at gengive eller bruge tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og angiver klart eventuelle begrænsninger i brugen.

Europarl-tjenesten redigeres af Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

Enkelte dokumenter eller multimediesekvenser, der udsendes af Europarl-tjenesten, kan have links til information, der ajourføres af andre Internet-tjenester. Læs i så fald den pågældende meddelelse om ophavsret.

Hvis De ønsker at benytte oplysningerne på dette netsted til andet end personlig brug, bedes De indsende en anmodning til:

Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
Salg og forvaltning af copyright
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tlf.: +352 2929 42533
Fax: +352 2929 42755

E-mail: opoce-info-copyright@ec.europa.eu