Europarl  
 
Informationskontor
Valgmyndighed
Politiske grupper
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     
Forside >> Nyttige links >> Informationskontor


Land
Website for Informationskontoret
Website for Europa-valget
Belgique/België
BE
Ceská republika
CZ
Danmark
DK
Deutschland
DE
Eesti
EE
Hellas
EL
España
ES
France
FR
Ireland
IE
Italia
IT
Κύπρος
CY
Latvija
LV
Lietuva
LT
Luxembourg
LU
Magyarország
HU
Malta
MT
Nederland
NL
Österreich
AT
Polska
PL
Portugal
PT
Slovenija
SI
Slovenská republika
SK
 
Suomi/Finland
FI
Sverige
SE
United Kingdom
UK