Europarl  
 
Highlights 1999-2004
Det afgående Parlament
Valgdeltagelse
Politiske grupper
Forretningsorden: artikel 29
Websites for EP grupper
Mere information
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     
Forside >> Dit Parlament >> Politiske grupper >> Forretningsorden: artikel 29

Forretningsorden gældende fra 20. juli
Artikel 29 - Dannelse af politiske grupper

 

  1. Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold.

    Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe i henhold til denne artikel accepterer de pågældende medlemmer pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.

  2. En politisk gruppe består af medlemmer, der er valgt i mindst 1/5 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves mindst 19 medlemmer.
  3. Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe.
  4. Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring. Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne.
  5. Stiftelseserklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.