Europarl  
 
Highlights 1999-2004
Det afgående Parlament
Medlemmer af EP
Antal nationale partier i EP
Kvinder i EP
Pladser i EP
Valgdeltagelse
Politiske grupper
Mere information
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     
Forside >> Dit Parlament >> Det afgående Parlament >> Antal nationale partier i EP

Antal nationale partier i EP

Land
EPP-ED PES ELDR EUL/NGL GREENS/EFA UEN EDD NA I alt
Belgique/België
BE
4 2 2 0 3 0 0 2 13
Ceská republika
CZ
3 1 0 1 0 0 0 0 5
Danmark
DK
1 1 2 2 0 1 1 0 8
Deutschland
DE
2 1 0 1 1 0 0 0 5
Eesti
EE
2 1 2 0 0 1 0 0 6
Hellas
EL
1 1 0 3 0 0 0 0 5
España
ES
2 1 2 1 5 0 0 1 12
France
FR
2 1 4 1 1 1 2 14
Ireland
IE
1 1 0 0 1 1 0 0 4
Italia
IT
5 2 2 1 2 0 2 18
Κύπρος
CY
1 1 1 1 0 0 0 0 4
Latvija
LV
3 1 0 0 2 1 0 0 7
Lietuva
LT
3 1 3 0 0 0 0 0 7
Luxembourg
LU
1 1 1 0 1 0 0 0 4
Magyarország
HU
2 1 1 0 0 0 0 0 4
Malta
MT
1 1 0 0 0 0 0 0 2
Nederland
NL
1 1 2 1 1 0 1 0 7
Österreich
AT
1 1 0 0 1 0 0 1 4
Polska
PL
5 3 0 0 0 1 0 5 14
Portugal
PT
1 1 0 1 0 1 0 0 4
Slovenija
SI
3 1 1 0 0 0 0 0 5
Slovenská republika
SK
3 1 1 1 0 1 0 1 8
Suomi/Finland
FI
1 1 2 1 1 0 0 0 6
Sverige
SE
2 1 2 1 1 0 0 0 7
United Kingdom
UK
2 2 1 0 3 0 1 1 10
I alt 25
53 31 28 20 22 10 4 15 183

N.B. 24 parliamentarians do not belong to a national party. They sit as independents.
¹ UMP present as well in UEN (2 MEPs)
² DL-La Margh present as well in EPP-ED (4 MEPs)