Europarl  
 
Finland
Tal og fakta
Valglov
Fordeling på politiske grupper
Valgdeltagelse
Kandidatliste
Belgien
Tjekkiet
Danmark
Tyskland
Estland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Irland
Italien
Cypern
Letland
Litauen
Luxembourg
Ungarn
Malta
Holland
Østrig
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakiet
Sverige
Storbritanien
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     
Forside >> Din stemme i Europa >> Finland >> Tal og fakta

Finland - Tal og fakta

 
EU-25
1) GEOGRAFI
Areal (1000 km2)
337
Befolkningstal (pr. 1.1.2003)
5.206.295
Antal indbyggere pr. km2
15,4
2) DEMOGRAFISKE INDIKATORER (2001)
FERTILITET
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde)
1,73
DØDELIGHED
Forventet levetid ved fødslen (2002)
- Mænd: 74,9
- Kvinder: 81,5
VIELSESFREKVENS
Naturlig befolkningstilvækst (pr. 1.000 indbyggere):
4,8
BEFOLKNINGSUDVIKLING (2002)
Naturlig befolkningstilvækst (pr. 1.000 indbyggere) (*1):
6,2
Nettoindvandring (pr. 1.000 indbyggere) (*2):
5,3
UDDANNELSE
Procentvis andel af befolkningen mellem 25 og 64 år med en gymnasial uddannelse (2002):
74,7
UDDANNELSESUDGIFTER (2001)
Samlede offentlige udgifter til uddannelse i procent af BNP (*3):
6.25 p
3) ØKONOMI
BNP (2003) (*4)
i mio. Euro (*5):
143.422

KKS/indbygger (*5):

24.500
DEN ØKONOMISKE STRUKTUR (2002)
Landbrug, skovbrug og fiskeri:
3,5
Den samlede industri: 25,7
Bygge og anlæg: 5,4

Service:

65,4
IMPORT (2002)
I alt
EU-15
AL-10
(i mio. euro)
(i mio. euro)
% Procentvis andel af den samlede import
(i mio. euro)
% Procentvis andel af den samlede import
35.357
18.918
53,5
2.088
5,9
EKSPORT (2002)
I alt
EU-15
AL-10
(i mio. euro)
(i mio. euro)
% Procentvis andel af den samlede import
(i mio. euro)
% Procentvis andel af den samlede import
47.070
24.392
51,8
3.275
7
FORBRUGERPRISER (2003)
Procentvis ændring t/t-12 (december/december) (*6) :
1,7
Inflation (BNP-deflator): 0,7
FATTIGDOM (*7)
Procentvis andel af befolkningen med en indkomst på under 50 % af medianindkomsten:
5,4
LEDIGHEDSPROCENT (2003)
I alt
Mænd
Kvinder
9
9,2
8,7
SAMLEDE OFFENTLIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER i % af BNP (2003) (*8)
Samlede offentlige udgifter:
50,6
Samlede offentlige indtægter:
52,7(1*) Naturlig befolkningstilvækst: forskellen mellem antal levendefødte og døde
(2*) Nettovandring: beregnes som forskellen mellem den samlede befolkningstilvækst og den naturlige befolkningstilvækst
(3*) f = foreløbig
(4*) Bruttonationalproduktet opgjort i markedspriser
(5*) foreløbig
(6*) Ændring over en periode på 12 måneder
(7*) Data henviser til det senest tilgængelige år i perioden 1990-2000
(8*) foreløbig


Bemærkning: KKS = købekraftstandard. Ved at omregne BNP til KKS, udlignes prisforskellene, hvorved det bliver muligt at sammenligne produktionsmængden.


Kilder:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP