Europarl  
 
Belgien
Tjekkiet
Danmark
Tyskland
Estland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Irland
Italien
Cypern
Letland
Litauen
Luxembourg
Ungarn
Malta
Holland
Østrig
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakiet
Finland
Sverige
Storbritanien
 
 


Oversigt Juridisk meddelelse
     
Forside >> Din stemme i Europa

BEFOLKNINGSUDVIKLING (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
EU-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgien
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Danmark
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Tyskland
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Grækenland
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Spanien
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Frankrig
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Irland
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Italien
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Luxembourg
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Holland
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Østrig
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugal
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Finland
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Sverige
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Storbritanien
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
AL-10
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Cypern
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Tjekkiet
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estland
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Ungarn
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Litauen
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Letland
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Polen
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovenien
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovakiet
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Naturlig befolkningstilvækst: forskellen mellem antal levendefødte og døde
(2*) Nettovandring: beregnes som forskellen mellem den samlede befolkningstilvækst og den naturlige befolkningstilvækst