Europarl  
 
Ολλανδία
Στατιστικά στοιχεία
Εκλογικός νόμος
Κατανομή κατά πολιτικές ομάδες
Ποσοστά συμμετοχής
Κατάλογος υποψηφίων
Βέλγιο
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Μεγάλη Βρετανία
 
 


Sitemap Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
     
Αρχική Σελίδα >> Η φωνή σου στην Ευρώπη >> Ολλανδία >> Κατάλογος υποψηφίων

Ολλανδία - 25/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. CDA - CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL (PPE-DE)
1. Camiel; EURLINGS 16. Frans; VERINGA
2. Maria; MARTENS 17. Eiko; SMID
3. Albert-Jan; MAAT 18. Jan; VAN LAARHOVEN
4. Corien; WORTMANN-KOOL 19. Marlijn; WINKELMAN
5. Bert; DOORN 20. Roy; HO TEN SOENG
6. Lambert; VAN NISTELROOIJ 21. Hillie; VAN DE STREEK
7. Joop; POST 22. Gerrit; GOEDHART
8. Ria; OOMEN-RUIJTEN 23. Jan; SMEELE
9. Bartho; PRONK 24. Wim; EILERING
10. Esther; DE LANGE 25. Peter; BOON
11. Ogun; ELMACI 26. Fokke; HOEKSTRA
12. Cornelis; VISSER 27. Lenny; GELUK-POORTVLIET
13. Bert; DE WILDE 28. Lionel; MARTIJN
14. Hanneke; BOERMA 29. Henk; KLAVER
15. Rutger-Jan; HEBBEN 30. Daniëlle; VAN LITH-WOESTENBERG
b. PvdA - PARTIJ VAN DE ARBEID (PSE)
1. Max; VAN DEN BERG 10. Gerrit; VALK
2. Jan Marinus; WIERSMA 11. Jenny; YTSMA
3. Edith; MASTENBROEK 12. Lo; BREEMER
4. Dorette; CORBEY 13. Erik; VAN MERRIENBOER
5. Thijs; BERMAN 14. Anita; ANDRIESEN
6. Ieke; VAN DEN BURG 15. Paul; DEPLA
7. Lily; JACOBS 16. Veronica; DIRKSEN
8. Emine; BOZKURT 17. Jan; HAMMING
9. Jan; CREMERS 18. Rein; WELSCHEN
c. VVD - VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (ELDR):
1. Jules; MAATEN 16. Sander; VAN DER EIJK
2. Jan; MULDER 17. Jeannette; BALJEU
3. Toine; MANDERS 18. Katja; BUCHSBAUM
4. Jeanine; HENNIS-PLASSCHAERT 19. Paul; SCHEFFER
5. Herman; VERMEER 20. Melvin; KONINGS
6. Marianne; KALLEN-MORREN 21. Hans; PLUCKEL
7. Han; TEN BROEKE 22. Age; VAN DER WERF
8. Aly; WISSE-MAAT 23. Cécile; FRANSSEN
9. Esther; ROMMEL 24. Henri; VAN DEN BOOGAARD
10. Oussama; CHERRIBI 25. Arnoud; ONGERBOER DE VISSER
11. Maarten; VAN DE DONK 26. Lysbeth; VAN VALKENBURG-LELY
12. Ted; VERSTEEGH-WEIJERS 27. Robbert; DE OUDE
13. Wytze; RUSSCHEN 28. Hendrik Jan; NOORDERHAVEN
14. Enno; SCHOLMA 29. Eric; NEEF
15. Ria; VON BONNINGHAUSEN TOT HERINKHAVE-VISSER 30. Dennis; STRAAT
d. D'66 - DEMOCRATEN 66 (ELDR) :
1. Sophie; IN T VELD 8. Robert; VAN LENTE
2. Johanna; BOOGERD-QUAAK 9. Jasper; DIEKEMA
3. Margriet; DE JONG 10. Bas; VAN DROOGE
4. Bob; VAN DEN BOS 11. Bram; HOUTENBOS
5. Suzanne; DEKKER 12. Pierre; WIMMERS
6. Simone; FILIPPINI 13. Jorgen; VAN NISTELROOIJ
7. Unico; VAN KOOTEN 14. Nanne; ROOSENSCHOON
e. SP - SOCIALISTISCHE PARTIJ (GUE/NGL) :
1. Erik ; MEIJER 16. Kinge; SILJEE
2. René; ROOVERS 17. Theo; CORNELISSEN
3. Kartika; LIOTARD 18. Ewout; IRRGANG
4. Jasper; VAN DIJK 19. Driek; VAN VUGT
5. Frank; FUTSELAAR 20. Ingrid; GYÖMÖREI-AGELINK
6. Rosita; VAN GIJLSWIJK 21. Anneke; DE BRES-DE LANGEN
7. Serdar; DOSKY 22. Jan; VAN SCHAIK
8. Clara; BLAAUW 23. Jacqueline; GABRIEL
9. Bob; RUERS 24. Peter; VAN ZUTPHEN
10. Chandra; JANKIE 25. Nuh; DEMIRBILEK
11. Lucien; STÖPLER 26. Trix; DE ROOS-CONSEMULDER
12. Akansel; KAYMAZ 27. Ad; SCHIEDON
13. Paul; LEMPENS 28. Henk; VAN DEN BOOMGAARD
14. Hilde; VAN DER MOLEN 29. Elke; DE VRIES-BECKER
15. Niels; DE HEIJ 30. 
f. GROEN LINKS (Verts/ALE) :
1. Kathalijne; BUITENWEG 10. Karin; VERBAKEN
2. Joost; LAGENDIJK 11. Hein; VERKERK
3. Alexander; DE ROO 12. Stefanie; DE NIET
4. Ingrid; VISSEREN-HAMAKERS 13. Sabina; VOOGD
5. Dogan; GÖK 14. Arnoud; BOER
6. Bas; EICKHOUT 15. Hugo; VAN VALKENBURG
7. Jolanda; TERPSTRA 16. Jaap; VAN DEN BERGH
8. Marije; CORNELISSEN 17. Titia; VAN LEEUWEN
9. Richard; WOUTERS 18. 
g. ChristenUnie-SGP (EDD): ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
1. Hans; BLOKLAND (ChristenUnie) 11. Heleen; VAN DEN BERG (ChristenUnie)
2. Bas; BELDER (SGP) 12. Otto; VAN DER TANG (SGP)
3. Peter; VAN DALEN (ChristenUnie) 13. Nadine; DE ROODE (ChristenUnie)
4. Chris; JANSE (SGP) 14. Gerrit; HOLDIJK (SGP)
5. Rijk;VAN DAM (ChristenUnie) 15. Jochem; PLEIJSIER (ChristenUnie)
6. Evert-Jan; BROUWER (SGP) 16. Rinus; HOUTMAN (SGP)
7. Hans; VAN DIJK (ChristenUnie) 17. Leon; MEIJER (ChristenUnie)
8. Jan; VERBOOM (SGP) 18. Henk Jan; VAN SCHOTHORST (SGP)
9. Ruud; VAN EIJLE (ChristenUnie) 19. Johannes; SCHENK (ChristenUnie)
10. Ton; DE JONGE (SGP) 20. Roelof; BISSCHOP (SGP)
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. DEMOCRATISCH EUROPA
1. Sammy; VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN 5. John; MOELEKER
2. Sonja; KLEIJNE 6. Wouter; VAN TONGEREN
3. Egbert; VEEN 7. Eelco; BOOMSMA
4. Carla; SIEBURGH 8. Willem; MEIJER
b. EUROPA TRANSPARANT
1. Paul; VAN BUITENEN 11. Anne-Karien; BRAAMHAAR
2. Els; DE GROEN 12. Alfons; NIEUWLAND
3. Ries; BAETEN 13. Louis; VAN DER KALLEN
4. Gert; DE WIT 14. Nico; KUIJT
5. Adrie; DE KOK 15. Henk; LAARMAN
6. Anton; VAN PUTTEN 16. Bob; VAN DER MEER
7. Alexander; BROM 17. Henk; VAN PERSIE
8. Mehmet; SAGSU 18. Paul; SCHAAP
9. Jeroen; NIEUWESTEEG 19. Ton; BAZELMANS
10. Frank; VAN ZON 20. Cees; SCHAAP
c. LEEFBAAR EUROPA
1. Jan; LEECHBURCH AUWERS 5. Sofie; VAN VELZEN-MRUGALA
2. Abraham; DE KRUIJF 6. Liesbeth; PETERS
3. Alcides; MARTINA 7. Sjaak; OOSTVEEN
4. Ilham; SABIH 8. 
d. LIJST PIM FORTUYN
1. Jens; VAN DER VORM-DE RIJKE 5. Leo; GERRITSE
2. Sven; SPAARGAREN 6. Wim; BOOGAART
3. Harry; SMULDERS 7. Henk; DAALHUIZEN
4. Frits; PALM 8. 
e. NIEUW RECHTS
1. Michiel; SMIT 14. Simon; SCHIFFELEERS
2. Antonia; VILJAC 15. Rob; COPIER
3. Koen; BERGHUIS 16. Marc; WINTERMANS
4. Wim; ELSHOUT 17. Frans; PAALVAST
5. Inge; BLEECKE 18. Gabor; HEERES
6. Rene; VAN GOOL 19. Anouschka; VAN CORLER
7. Jan Jitse; VISSER 20. Cor; ENGELEN
8. Betty; GROOTHUIZEN-TRIP 21. Ruud; BUTH
9. Marcel; BIJSTERVELD 22. Leonie; DE RAAD
10. Peter; REEDIJK 23. Kenneth; THARMARATNAM
11. Roald; VAN DER TEMPEL 24. Ade; JANSEN
12. Wouter; TROOST 25. Marc; BAJEMA
13. Jannie; DE GELDER 26. 
f. PARTIJ VOOR DE DIEREN
1. Marianne; THIEME 11. Henk; KEILMAN
2. Bernd; TIMMERMAN 12. Dirk; BOON
3. Marjolein; DE ROOIJ 13. Paul; CLITEUR
4. Claudi; HULSHOF 14. Gerti; BIERENBROODSPOT
5. Jasmijn; DE BOO 15. Mensje; VAN KEULEN
6. Ruth; VAN DER LEIJ 16. Belinda; MEULDIJK
7. Wietse; HAAK 17. Martin; GAUS
8. Rita; STOCKMANN 18. Jan; WOLKERS
9. Ton; DEKKER 19. Rudy; KOUSBROEK
10. Marleen; DRIJGERS 20. 
l. PARTIJ VOOR HET NOORDEN
1. Teun Jan; ZANEN 16. Leendert; VAN DER LAAN
2. Jan; VAN DER BAAN 17. Sabrina; JESSEN
3. Sanne; TERPSTRA 18. Hilbert; KOETSIER
4. Egbert; KRUIZE 19. Ruud; DE GOEDE
5. Robert; SCHLIESSLER 20. Luit; GAZENDAM
6. Danny; HOEKZEMA-BUIST 21. Marieke; STOKKERS
7. Harm; SCHROOR 22. Ineke; RUSCH
8. Fleur; WOUDSTRA 23. Minne; EVERHARDUS
9. Kerst; HUISMAN 24. Aleid; BROUWER
10. Geert; STAATS 25. Henk; HOITING
11. Nico; ZWEERTS DE JONG 26. Joop; BORGMAN
12. Jan; VENEKAMP 27. Reinder; HOEKZEMA
13. Harmien; VAN DER WERFF-POORT 28. Tjeerd; OLIEMANS
14. Dorien; SCHOFFELMEER 29. Lieuwe; TERPSTRA
15. Loek; VAN DER HEIDE 30. Jan; UITHAM
m. RESPECT.NU
1. A.; WURTZ 2. F.A.K.; ENGE