Europarl  
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     

 

Õiguslik teade

Europarl Service ei vastuta andmete õigsuse eest

Euroopa Parlamendi peasekretariaat pakub Europarli teenust eesmärgiga muuta lihtsamaks avalikkuse juurdepääs informatsioonile parlamendi algatuste kohta ning Euroopa Liidu poliitika kohta üldiselt. Sihiks on seatud aktuaalse ning tõese informatsiooni võimalikult kiire levitamine. Peasekretariaat annab endast parima, et parandada võimalikult kiiresti kõik teadaolevad vead.

Kuid ei Euroopa Parlamendi peasekretariaat ega Euroopa Ühendused ei saa anda garantiid, et kogu Europarli veebilehtedel leiduv informatsioon on õige.

Euroopa Parlamendi peasekretariaat palub teil meeles pidada järgmist:

  • Avaldatud materjal on eranditult üldise iseloomuga: see ei ole mõeldud seisukohavõtuna mõne füüsilise või juriidilise isiku konkreetse olukorra kohta;
  • Europarl võib sisaldada informatsiooni, mis ei tarvitse olla täielik, kõikehõlmav, täpne ega aktuaalne;
  • Europarl osundab mõnikord välistele veebilehtedele, mille üle Euroopa Parlamendi peasekretariaadil ei ole kontrolli ning mille suhtes me keeldume igasugusest vastutusest;
  • Europarli veebilehtedel avaldatud informatsiooni näol ei ole tegemist juriidiliste ega erialaste nõuannetega. Kui vajate nõuannet mõnes spetsiifilises küsimuses, konsulteerige palun vastava ala asjatundjaga.

Samuti tuleks meeles pidada, et meil ei ole võimalik garanteerida dokumendi võrguversiooni täpselt vastavust ametlikult tunnustatud tekstile. Seega loetakse Euroopa Liidu seadusandlikud tekstid autentseks ainult sellisel kujul, nagu need on avaldatud Euroopa Ühenduste Official Journali trükiväljaandes.

Europarli Copyright

© Euroopa ühendused, 2000

Kui ei ole teisiti osutatud, on kopeerimine lubatud, eeldusel, et viidatakse allikale.

Kui kopeerimiseks või teksti ning multimediaalse materjali (heli, pildid, videostseenid, tarkvara jne) kasutamiseks on nõutav eelnev luba, siis tühistab see luba ülaltoodud üldise loa ning osutab selgelt, et kasutamisele on seatud piirangud.

Europarli teenust haldab Euroopa Parlamendi peasekretariaat.

Mõned dokumendid või multimediaalsed stseenid, mida Europarl levitab, võivad sisaldada linke informatsioonile, mida uuendavad teised Interneti teenused. Sel juhul tutvuge palun vastava Copyright'iga

Kui käesoleva veebsaidi sisu soovitakse kasutada muul kui isiklikul otstarbel, tuleb selleks saata kirjalik taotlus aadressil:

Office for Official Publications of the European Communities
Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tel : + 352 2929 42533
Faks: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu