Europarl  
 
Tähtsündmusi 1999-2004
Ametist lahkuv parlament
Valimisaktiivsuse trend
Poliitilised grupid
Protseduurireeglid : art.29
EP poliitiliste gruppide veebilehed
Veel informatsiooni
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     
Esileht >> Sinu Parlament >> Poliitilised grupid >> Protseduurireeglid : art.29

Kodukord alates 20. juulist
Artikkel 29 - Fraktsioonide moodustamine

 

  1. Parlamendiliikmed võivad moodustada oma poliitiliste vaadete järgi fraktsioone.

    Tavaliselt pole parlamendil vaja hinnata fraktsiooni liikmete poliitiliste vaadete sarnasust. Fraktsiooni moodustamisel käesoleva artikli alusel tunnustavad asjaomased parlamendiliikmed juba tulenevalt fraktsiooni definitsioonist, et neil on poliitiline ühtekuuluvus. Ainult siis, kui asjaomased parlamendiliikmed seda eitavad, on parlamendil vaja hinnata, kas fraktsioon on moodustatud kooskõlas käesoleva kodukorraga.

  2. Fraktsioon koosneb parlamendiliikmetest, kes on valitud vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest. Fraktsiooni moodustamiseks nõutav minimaalne parlamendiliikmete arv on üheksateist.
  3. Parlamendiliige ei saa kuuluda rohkem kui ühte fraktsiooni.
  4. Fraktsiooni moodustamise kohta tehakse presidendile avaldus. Avalduses näidatakse ära fraktsiooni nimi, selle liikmed ja juhatus.
  5. Fraktsiooni moodustamise avaldus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.