Europarl  
 
Leedu
Struktuursed andmed
Valimisseadus
Jaotus poliitiliste gruppide põhjal
Valimisaktiivsuse trend
Kandidaatide nimekiri
Belgia
Tšehhi Vabariik
Taani
Saksamaa
Eesti
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Itaalia
Küpros
Läti
Luksemburg
Ungari
Malta
Holland
Austria
Poola
Portugal
Sloveenia
Slovakkia
Soome
Rootsi
Ühendatud Kuningriik
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     
Esileht >> Sinu hääl Euroopas >> Leedu >> Kandidaatide nimekiri

Leedu - 05/06/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. LKD - Lietuvos krikščionys demokratai (PPE-DE)
1. Algirdas SAUDARGAS 9. Faustas MEIŽENIS
2. Albertas ŠIMĖNAS 10. Valdonė MAKSVYTYTĖ
3. Ignas VĖGĖLĖ 11. Liudvikas ŽUKAUSKAS
4. Algirdas ŠAKALYS 12. Kęstutis SALICKAS
5. Asta SEDEREVIČIŪTĖ 13. Marius PETRAITIS
6. Jonas ŠIMĖNAS 14. Mindaugas LUOBIKIS
7. Kazimieras KUZMINSKAS 15. Aleksandras GRAŽELIS
8. Algirdas KLIMAITIS 16. 
b. TS - Tėvynės Sąjunga(PPE-DE)
1. Vytautas LANDSBERGIS 13. Vida AUGUSTINIENĖ
2. Audrius AŽUBALIS 14. Raimundas ALEKNA
3. Algirdas Antanas AVIŽIENIS 15. Edmundas SIMANAITIS
4. Emanuelis ZINGERIS 16. Aušrys MACIJAUSKAS
5. Laima Liucija ANDRIKIENĖ 17. Kornelijus PLATELIS
6. Petras MUSTEIKIS 18. Gediminas DUBAUSKAS
7. Kęstutis MASIULIS 19. Vidmantas POVILIONIS (ind)
8. Egidijus VAREIKIS 20. Ramūnas GARBARAVIČIUS
9. Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENE 21. Julius DAUTARTAS
10. Rimantas Jonas DAGYS 22. Ričardas MALKEVIČIUS
11. Arimantas DUMČIUS 23. Vytautas Ričardas BAČKIS
12. Saulius ŠEŠTAKAUSKAS 24. Artūras VAZBYS
c. VNDPS - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (PPE-DE)
1. Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ 14. Juozas BERTAŠIUS
2. Gintaras DIDŽIOKAS 15. Vladislavas KAZAKEVIČIUS
3. Viktoras RINKEVIČIUS 16. Vytas ŠIMONĖLIS
4. Algirdas GAIŽUTIS (ind) 17. Janina AKSTINAVIČIENĖ
5. Bronius MARKAUSKAS 18. Bronislovas LIUTKUS
6. Laima MOGENIENĖ 19. Genovaitė KIMBRIENĖ
7. Vytas NAVICKAS (ind) 20. Rimantas KUMPIS (ind)
8. Bronis ROPĖ (ind) 21. Gintaras GRINIUS
9. Kazys SIVICKIS 22. Palmyra PRAŠMANTIENĖ
10. Alfredas PEKELIŪNAS 23. Albert OSOSOV
11. Gema UMBRASIENĖ 24. Zenonas BUIVYDAS (ind)
12. Aldona STAPONKIENĖ 25. Virginijus ŠMIGELSKAS
13. Leonas APŠEGA 26. Algirdas JASELIŪNAS
d. LSDP - Lietuvos socialdemokratų Partija (PSE)
1. Vincas Justas PALECKIS 14. Giedrė PURVANECKIENĖ
2. Gediminas KIRKILAS 15. Jūratė JUOZAITIENĖ
3. Irena ŠIAULIENĖ 16. Artur PLOKŠTO
4. Algimantas Jurgis ČEKUOLIS (ind) 17. Rimantas VAITKUS
5. Aloyzas SAKALAS 18. Evaldas GUSTAS
6. Zigmantas BALČYTIS 19. Žana LEBEDEVA
7. Birutė VĖSAITĖ 20. Julius SABATAUSKAS
8. Antanas VALYS 21. Antanas Zenonas KAMINSKAS
9. Sigita BURBIENĖ 22. Orinta LEIPUTĖ
10. Kęstutis KRIŠČIŪNAS 23. Justinas KAROSAS
11. Juozas BERNATONIS 24. Gediminas DALINKEVIČIUS
12. Arūnas KUNDROTAS 25. Vitalija KLIUKIENĖ
13. Mindaugas BASTYS 26. Danguolė BILKIENĖ
e. NS - Naujosios sajunga (socialliberalai) (ELDR)
1. Antanas VALIONIS 13. Vaclovas KARBAUSKIS
2. Algirdas MONKEVIČIUS 14. Vytautas VIGELIS
3. Kęstutis KUZMICKAS 15. Raminta GECEVIČIENĖ
4. Eduardas ŠABLINSKAS 16. Liudvika TRASYKYTĖ
5. Vaclov STANKEVIČ 17. Algirdas BALČYTIS
6. Vytautas KVIETKAUSKAS 18. Artūras ORLAUSKAS
7. Vaidas PLIUSNIS 19. Valentinas KALINAUSKAS
8. Gediminas JAKAVONIS 20. Anatolijus RIMKEVIČIUS
9. Alvydas RAMANAUSKAS 21. Arūnas KARLONAS
10. Dangutė MIKUTIENĖ 22. Danutė POVELAUSKIENĖ
11. Gintautas KNIUKŠTA 23. Arvydas KLIMKEVIČIUS
12. Gintautas ŠIVICKAS 24. 
f. LCS - Liberalų ir Centro Sajunga (ELDR)
1. Eugenijus GENTVILAS 14. Sofija MATAREVIČ
2. Margarita STARKEVIČIŪTĖ (ind) 15. Aidas Feliksas PALUBINSKAS
3. Regimantas ČIUPAILA 16. Gediminas MATIEKUS
4. Vidmantas ADOMONIS 17. Evalda ŠIŠKAUSKIENĖ
5. Vincas LAURUTIS 18. Vidmantas VITKAUSKAS
6. Arminas LYDEKA 19. Saulius LAPĖNAS
7. Andrius ROMANOVSKIS 20. Vytautas ČEPAS
8. Rita Diana DAPKUTĖ LUMBIENE 21. Kęstutis SLAVINSKAS
9. Juozas ŠARKUS 22. Stasė ČUPKOVIENĖ
10. Erikas TAMAŠAUSKAS 23. Artūras MELIANAS
11. Aidas VAIŠNORA 24. Jonas KATINAS
12. Raimondas ŠUKYS 25. Darius GUDELIS
13. Giedrė KVIESKIENĖ 26. 
g. LDP - Liberalų Demokratų Partija(ELDR)
1. Eugenijus MALDEIKIS 11. Juozas IMBRASAS
2. Rolandas PAVILIONIS (ind) 12. Rolandas JONIKAITIS
3. Jonas LIONGINAS 13. Vytautas VALEVIČIUS
4. Eimundas SAVICKAS 14. Aušra RUČIENĖ
5. Aleksander POPLAVSKI (ind) 15. Kęstutis BERTEŠKA
6. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ (ind) 16. Leta KALINAUSKAITĖ
7. Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS 17. Žygimantas ŽALNERAUSKAS
8. Jonas ČIULEVIČIUS 18. Loreta KEKIENĖ
9. Pranas VILKAS 19. Vytautė CIKANAVIČIENĖ
10. Remigijus AČAS 20. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. DP- Darbo Partija
1. Ona JUKNEVIČIENĖ 8. Aldona PETRAUSKIENĖ
2. Arūnas DEGUTIS 9. Mindaugas SUBAČIUS
3. Danutė BUDREIKAITĖ 10. Valentinas JARUŠEVIČIUS
4. Šarūnas BIRUTIS 11. Vladimiras BONDARENKA
5. Jolanta DIČKUTĖ 12. Aidas GEDVILAS
6. Arturas JUŠKAUSKAS 13. Manfredas ŽYMANTAS
7. Rima TARBŪNIENĖ 14. 
b. LLRA- Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir + LRS - Lietuvos rusų sąjungos koalicija"Kartu mes jėga!"
1. Sergej DMITRIJEV (LRS) 12. Nikolajus ŠALKOVSKIS (LRS)
2. 2.Valdemar TOMAŠEVSKI (LLRA) 13. Irena NARKEVIČ (LLRA)
3. Tadeuš ANDŽEJEVSKI (LLRA) 14. Nikolajus MANANIKOVAS (LRS)
4. Vladimir ORECHOV (LRS) 15. Marian GRYDZIUŠKO (LLRA)
5. 5.Gabriel Jan MINCEVIČ (LLRA) 16. Pavel BELIK (LRS)
6. Tatjana VOJEIKA (LRS) 17. Eduard TRUSEVIČ (LLRA)
7. Michal MACKEVIČ (LLRA) 18. Tatjana MARKOVA (LLRA)
8. Viktor BALAKIN (LRS) 19. Jurgita JALOVECKAITĖ (LLRA)
9. Juzef KVETKOVSKIJ (LLRA) 20. Vanda KUZMINA (LLRA)
10. Marija JĖČIUVIENĖ (LRS) 21. Edvard ZAKŠEVSKIJ (LLRA)
11. Zbignev JEDINSKIJ (LLRA) 22. 
c. TPP - Tautos Pažangos partija
1. Egidijus KLUMBYS 8. Kazimieras NAUSĖDA
2. Polandas PAULAUSKAS 9. Albertas KOVIERA
3. Kęstutis SKAMARAKAS 10. Marius KUNDROTAS
4. Kęstutis GRINIUS 11. Mindaugas ŠIMKŪNAS
5. Kazimieras UOKA 12. Nida VAITONIENĖ
6. Vytautas KOLESNIKOVAS 13. Rimantas LENARTAVIČIUS
7. Violeta ANANKIENĖ 14. Arvydas PĖŠINA
d. NCP- Nacionalinė centro partija
1. Arūnas GRUMADAS 6. Vytautas GRIŠČENKO
2. Romualdas GRIGAS (ind) 7. Juozas KOREIVA
3. Ričardas GARUOLIS 8. Rimantas MAKRICKAS
4. Arūnas GUMULIAUSKAS 9. Romualdas OZOLAS
5. Mindaugas KONČIUS 10. 
e. KKSS- Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga
1. Gediminas VAGNORIUS 14. Savinijus KATAUSKAS
2. Stasys ŠEDBARAS 15. Romualdas VALANTIN
3. Gražina PALIOKIENĖ 16. Algis ŽVALIAUSKAS
4. Eduardas PABARČIUS 17. Rima SAPON
5. Viktoras GERULAITIS 18. Tomas JOSAS
6. Kęstutis LELEIVA 19. Simas RAČKAUSKAS
7. Eugenijus ČERŠKUS 20. Danutė MILEIKIENĖ
8. Jonas ŽUKAS 21. Jonas Laimutis KUZMA
9. Algina MARKAUSKIENĖ 22. Genius VYGANTAS
10. Augustas PRONCKUS 23. Artūras ARMONAS
11. Albinas PILIPAUSKAS 24. Genovaitė ŽIOBAKIENĖ
12. Vilhelmas DŽIUGELIS 25. Redžinaldas NARBUTAS
13. Vitas KLIMAS 26. Jonas KVEDERAITIS