Europarl  
 
Kohokohdat 1999-2004
Työnsä päättävä parlamentti
Äänestysaktiivisuuden kehitys
Poliittiset ryhmät
Työjärjestys: artikla 29
Poliittisten ryhmien kotisivut
Lisätietoja
 
 


Sivukartta Oikeudellinen huomautus
     
Etusivu >> Sinun parlamenttisi >> Poliittiset ryhmät >> Työjärjestys: artikla 29

Työjärjestys, voimassa 20.7. lähtien
29 artikla - Poliittisten ryhmien muodostaminen

 

  1. Jäsenet voivat ryhmittyä poliittisten kantojensa mukaisiin ryhmiin.

    Parlamentin ei yleensä tarvitse arvioida ryhmän jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyyttä. Jäsenten muodostaessa ryhmän tämän artiklan mukaisesti heidän katsotaan tunnustavan poliittisen samanhenkisyytensä. Vain jos asianomaiset jäsenet kiistävät poliittisten kantojensa yhtenevyyden, parlamentin on määritettävä, onko ryhmä muodostettu työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

  2. Poliittisessa ryhmässä on oltava vähintään viidesosasta jäsenvaltioita valittuja jäseniä. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan vähintään 19 jäsentä.
  3. Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään.
  4. Poliittisen ryhmän muodostamisesta ilmoitetaan puhemiehelle. Ilmoituksessa täsmennetään ryhmän nimi, sen jäsenten nimet ja sen työvaliokunnan kokoonpano.
  5. Ilmoitus poliittisen ryhmän muodostamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.