Europarl  
 
Saksa
Tilastotiedot
Vaalilaki
Poliittisten ryhmien voimasuhteet
Äänestysaktiivisuuden kehitys
Ehdokasluettelo
Belgia
Tšekin tasavalta
Tanska
Viro
Kreikka
Espanja
Ranska
Irlanti
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Hollanti
Itävalta
Puola
Portugali
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Britannia
 
 


Sivukartta Oikeudellinen huomautus
     
Etusivu >> Äänesi Euroopassa >> Saksa >> Tilastotiedot

Saksa - Tilastotiedot

 
EU-25
1) MAANTIEDE
Pinta-ala (1000 km2)
357
Väkiluku (1.1.2003)
82.536.680
Asukkaita/km2
231,2
2) VÄESTÖTILASTOLLISET INDIKAATTORIT (2001)
SYNTYVYYS
Kokonaissyntyvyys (lapsia naista kohden)
1,35
KUOLEVUUS
Vastasyntyneen elinajanodote (2002)
Miehet 74,8
Naiset 80
AVIOITUVUUS
Yleinen avioituvuusluku (1000 asukasta kohden)
4,7
VÄKILUVUN MUUTOS (2002)
Luonnollinen kasvu (1000 asukasta kohden) (*1)
-120
Nettomuutto (1000 asukasta kohden) (*2)
221,7
KOULUTUS
Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64-vuotiaasta väestöstä (%)
83
KOULUTUSMENOT (2001)
Julkiset koulutusmenot (% BKT:sta) (*3)
4.53 p
3) TALOUS
BKT (2003) (*4)
milj. Euroa (*5):
2.129.200

OVS/asukas (*5):

24.050
TALOUDEN RAKENNE (2002)
Maa-, metsä- ja kalatalous:
1,1
Teollisuus: 24,3
Rakentaminen: 4,5

Palvelut:

70,1
TUONTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
498.773
246.989
49,5
49.573
9,9
VIENTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
626.657
333.655
53,2
50.446
8
KULUTTAJAHINNAT (2003)
Prosentuaalinen muutos t/t-12 (joulukuu/joulukuu) (*6):
1,1
Inflaatio (BKT-deflaattori): 1
KÖYHYYS (*7)
väestö (%), jonka tulot ovat alle 50% keskitulosta
7,5
TYÖTTÖMYYSASTE (2003)
Yhteensä
Miehet
Naiset
9,2
9,5
8,8
JULKISET MENOT JA TULOT (% BKT:sta) (2003)
Julkiset menot yhteensä:
48,9
Julkiset tulot yhteensä:
45(1*) Luonnollinen kasvu: syntyneiden määrä vähennettynä kuolleiden määrällä
(2*) Nettomuutto: väestön kokonaiskasvun ja luonnollisen kasvun erotus
(3*) 2000
(4*) BKT markkinahinnoin
(5*) alustava
(6*) Muutos 12 kk:n ajalla
(7*) Tiedot viittaavat tuoreimpiin ajalta 1990-2000 käytettävissä olleisiin tietoihin


Huom.: OVS = Ostovoimastandardi. Ostovoimastandardia käytettäessä hintatasoissa vallitsevat erot eivät vaikuta, joten BKT:n volyymin vertailu on mahdollista.


Lähteet:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP