Europarl  
 
Ranska
Tilastotiedot
Vaalilaki
Poliittisten ryhmien voimasuhteet
Äänestysaktiivisuuden kehitys
Ehdokasluettelo
Belgia
Tšekin tasavalta
Tanska
Saksa
Viro
Kreikka
Espanja
Irlanti
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Hollanti
Itävalta
Puola
Portugali
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Britannia
 
 


Sivukartta Oikeudellinen huomautus
     
Etusivu >> Äänesi Euroopassa >> Ranska >> Tilastotiedot

Ranska - Tilastotiedot

 
EU-25
1) MAANTIEDE
Pinta-ala (1000 km2)
547
Väkiluku (1.1.2003)
59.630.121
Asukkaita/km2
109
2) VÄESTÖTILASTOLLISET INDIKAATTORIT (2001)
SYNTYVYYS
Kokonaissyntyvyys (lapsia naista kohden)
1,89
KUOLEVUUS
Vastasyntyneen elinajanodote (2002)
Miehet 75,6
Naiset 82,9
AVIOITUVUUS
Yleinen avioituvuusluku (1000 asukasta kohden)
4,9
VÄKILUVUN MUUTOS (2002)
Luonnollinen kasvu (1000 asukasta kohden) (*1)
223
Nettomuutto (1000 asukasta kohden) (*2)
65
KOULUTUS
Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64-vuotiaasta väestöstä (%)
64,1
KOULUTUSMENOT (2001)
Julkiset koulutusmenot (% BKT:sta) (*3)
5.77 p
3) TALOUS
BKT (2003) (*4)
milj. Euroa (*5):
1.547.584

OVS/asukas (*5):

25.120
TALOUDEN RAKENNE (2002)
Maa-, metsä- ja kalatalous:
2,6
Teollisuus: 19,3
Rakentaminen: 4,9

Palvelut:

73,2
TUONTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
321.192
191.550
59,6
8.385
2,6
VIENTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
322.375
199.916
62
11.030
3,4
KULUTTAJAHINNAT (2003)
Prosentuaalinen muutos t/t-12 (joulukuu/joulukuu) (*6):
2,2
Inflaatio (BKT-deflaattori): 1,7
KÖYHYYS (*7)
väestö (%), jonka tulot ovat alle 50% keskitulosta
8
TYÖTTÖMYYSASTE (2003)
Yhteensä
Miehet
Naiset
9,5
8,4
10,7
JULKISET MENOT JA TULOT (% BKT:sta) (2003) (*8)
Julkiset menot yhteensä:
54,7
Julkiset tulot yhteensä:
50,5(1*) Luonnollinen kasvu: syntyneiden määrä vähennettynä kuolleiden määrällä
(2*) Nettomuutto: väestön kokonaiskasvun ja luonnollisen kasvun erotus
(3*) p = alustava
(4*) BKT markkinahinnoin
(5*) alustava
(6*) Muutos 12 kk:n ajalla
(7*) Tiedot viittaavat tuoreimpiin ajalta 1990-2000 käytettävissä olleisiin tietoihin
(8*) alustava


Huom.: OVS = Ostovoimastandardi. Ostovoimastandardia käytettäessä hintatasoissa vallitsevat erot eivät vaikuta, joten BKT:n volyymin vertailu on mahdollista.


Lähteet:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP