Europarl  
 
Italia
Tilastotiedot
Poliittisten ryhmien voimasuhteet
Äänestysaktiivisuuden kehitys
Ehdokasluettelo
Belgia
Tšekin tasavalta
Tanska
Saksa
Viro
Kreikka
Espanja
Ranska
Irlanti
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Hollanti
Itävalta
Puola
Portugali
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Britannia
 
 


Sivukartta Oikeudellinen huomautus
     
Etusivu >> Äänesi Euroopassa >> Italia >> Tilastotiedot

Italia - Tilastotiedot

 
EU-25
1) MAANTIEDE (*1)
Pinta-ala (1000 km2)
301,2
Väkiluku (1.1.2003)
57.844.017
Asukkaita/km2
192
2) VÄESTÖTILASTOLLISET INDIKAATTORIT (2001)
SYNTYVYYS
Kokonaissyntyvyys (lapsia naista kohden)
1,25
KUOLEVUUS
Vastasyntyneen elinajanodote (2002)
Miehet 76,8
Naiset 82,9
AVIOITUVUUS
Yleinen avioituvuusluku (1000 asukasta kohden)
4,5
VÄKILUVUN MUUTOS (2002)
Luonnollinen kasvu (1000 asukasta kohden) (*2)
-29,1
Nettomuutto (1000 asukasta kohden) (*3)
107,1
KOULUTUS
Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64-vuotiaasta väestöstä (%)
44,3
KOULUTUSMENOT (2001)
Julkiset koulutusmenot (% BKT:sta) (*4)
4.98 p
3) TALOUS
BKT (2003) (*5)
milj. Euroa (*6):
1.300.926

OVS/asukas (*6):

23.580
TALOUDEN RAKENNE (2002)
Maa-, metsä- ja kalatalous:
2,6
Teollisuus: 22,1
Rakentaminen: 5

Palvelut:

70,4
TUONTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
260.997
148.881
57
8.898
3,4
VIENTI (2002)
Yhteensä
EU-15
Liittyvät valtiot (10)
(milj. euroa)
(milj. euroa)
%
(milj. euroa)
%
269.094
143.741
53,4
14.449
5,4
KULUTTAJAHINNAT (2003)
Prosentuaalinen muutos t/t-12 (joulukuu/joulukuu) (*7):
3
Inflaatio (BKT-deflaattori): 2,9
KÖYHYYS (*8)
väestö (%), jonka tulot ovat alle 50% keskitulosta
14,2
TYÖTTÖMYYSASTE (2003) (*9)
Yhteensä
Miehet
Naiset
8,4
6,6
11,2
JULKISET MENOT JA TULOT (% BKT:sta) (2003) (*10)
Julkiset menot yhteensä:
48,5
Julkiset tulot yhteensä:
45,9(1*) arviot vuodeksi 2003
(2*) Luonnollinen kasvu: syntyneiden määrä vähennettynä kuolleiden määrällä
(3*) Nettomuutto: väestön kokonaiskasvun ja luonnollisen kasvun erotus
(4*) p = alustava
(5*) BKT markkinahinnoin
(6*) alustava
(7*) Muutos 12 kk:n ajalla
(8*) Tiedot viittaavat tuoreimpiin ajalta 1990-2000 käytettävissä olleisiin tietoihin
(9*) lookakuu 2003
(10*) alustava


Huom.: OVS = Ostovoimastandardi. Ostovoimastandardia käytettäessä hintatasoissa vallitsevat erot eivät vaikuta, joten BKT:n volyymin vertailu on mahdollista.


Lähteet:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP