Europarl  
 
Egyesült Királyság
Főbb mutatók
Választási törvény
Képviselőcsoportok eloszlása
Részvételi arányok alakulása
Jelöltek listája
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
 
 


Honlaptérkép Jogi nyilatkozat
     
Kezdőlap >> Az Ön szava Európában >> Egyesült Királyság >> Főbb mutatók

Egyesült Királyság - Főbb mutatók

 
EU-25
1) FÖLDRAJZI ADATOK (*1)
Terület (1000 km2):
244,8
Teljes népesség (2003. január 1.):
59.862.820
Népsűrűség, fő/km2:
244,5
2) DEMOGRÁFIAI MUTATÓK (2001)
TERMÉKENYSÉG
Teljes termékenységi ráta (egy nőre jutó gyerekek száma):
1,65
HALÁLOZÁS
Születéskor várható élettartam (2002):
- Férfiak: 75,7
- Nők: 80,4
HÁZASSÁG
Házasságkötések száma (1000 főre):
4,8
NÉPESSÉGVÁLTOZÁS (2002)
Természetes szaporodás (1000 főre) (*2):
60,8
Bevándorlás különbözete (1000 főre) (*3):
104
OKTATÁS
A 25-64 éves korosztályon belül középfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%):
81,7
OKTATÁSI KIADÁSOK (2001)
Összes oktatási kiadás a GDP százalékában (*4):
4.54 p
3) GAZDASÁG
GDP (2003)(*5)
millió euróban(*6):
1.590.278

Egy főre jutó PPS (*6):

26.380
A GAZDASÁG SZERKEZETE (százalékos eloszlás, 2002)
Mezőgazdaság, erdészet és halászat:
0,9
Ipar összesen: 19,9
Építőipar: 6

Szolgáltatások:

73,2
BEHOZATAL (2002)
Összesen
EU – 15-ök
A 10 csatlakozó ország
(millió euróban)
(millió euróban)
A teljes behozatal százalékában
(millió euróban)
A teljes behozatal százalékában
371.875
186.620
50,2
8.436
2,3
KIVITEL (2002)
Összesen
EU – 15-ök
A 10 csatlakozó ország
(millió euróban)
(millió euróban)
A teljes behozatal százalékában
(millió euróban)
A teljes behozatal százalékában
305.197
170.295
55,8
6.825
2,2
FOGYASZTÓI ÁRAK (2003)
Százalékos változás t/t-12, (december/december) (*7):
1,7
Infláció (GDP-deflátor): 3,1
SZEGÉNYSÉG (*8)
A mediánjövedelem 50 százaléka alatt lévő népesség százaléka:
12,5
MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (2003) (*9)
Összesen
Férfiak
Nők
5,1
5,5
4,6
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A GDP SZÁZALÉKÁBAN (*10)
A központi költségvetés összes kiadása:
42,8
A központi költségvetés összes bevétele:
40(1*)2003-as becslések
(2*) Természetes szaporulat: az élveszületések és a halálozások közötti különbség
(3*) Bevándorlás különbözete: a kiszámítás alapja a népesség növekedésének és a természetes szaporulatnak a különbözete
(4*) p: ideiglenes
(5*) Bruttó hazai termék, folyó áron
(6*) ideiglenes
(7*) Változás 12 hónap alatt
(8*) Az adatok az 1990-2000-es időszak legutolsó rendelkezésre álló adatait veszik figyelembe
(9*) 2003. november
(10*) ideiglenes


Megjegyzés: PPS: Vásárlóerő paritás. A PPS révén az árszínvonal-különbségek kiegyenlítődnek, lehetővé téve a GDP mértékének összehasonlítását.


Forrás:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP