Europarl  
 
 


Svetainės struktūra Teisinė informacija
     

 

Teisinė informacija

Teisinės atsakomybės apribojimas „Europarl“ tarnybos atžvilgiu

Europos Parlamento sekretoriatas pateikia informaciją „Europarl“ tarnybai siekdamas išplėsti visuomenės galimybes naudotis informacija apie Parlamento iniciatyvas ir bendras Europos Sąjungos politikos kryptis. Taigi siekiama naujausią informaciją išplatinti kaip įmanoma greičiau ir tiksliau. Europos Parlamentas imasi būtinų priemonių siekdamas užtikrinti visų pastebėtų klaidų atitaisymą.

Tačiau Europos Parlamento sekretoriatas ir Europos Sąjunga negali garantuoti, kad visa „Europarl“ svetainėje pateikiama informacija yra tiksli.

Europos Parlamento sekretoriatas prašo įsidėmėti, kad:

  • „Europarl“ tarnyba pateikia bendro pobūdžio informaciją, jos nesiekiama susieti su konkrečiomis situacijomis, asmenimis ar teisės subjektais;
  • „Europarl“ tarnyba gali pateikti informaciją, kuri nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar nauja;
  • „Europarl“ svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorinius tinklalapius, kurių sekretoriatas nekontroliuoja ir todėl apriboja savo teisinę atsakomybę minėtų tinklalapių atžvilgiu;
  • „Europarl“ tarnybos pateikiama interneto informacija nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jei jums reikia konsultacijos konkrečiu klausimu, kreipkitės į tinkamai kvalifikuotą specialistą).

Pažymėtina ir tai, kad neįmanoma užtikrinti tikslaus atitikimo tarp internete publikuojamo dokumento ir patvirtinto teksto. Todėl autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie publikuojami spausdintuose oficialiojo žurnalo leidimuose

„Europarl“ tarnybos autorinės teisės

© Europos Sąjunga, 2000

Išskyrus tuos atvejus kai nurodyta kitaip, informacijos dauginimui būtinos autorinės teisės (tuomet, kai žinomas autorinių teisių turėtojas).

Jei tekstinės ar įvairialypės informacijos (garsinės informacija, vaizdai, videoįrašai, programinė įranga ir kt.) dauginimui būtinos ankstesnės autorinės teisės, šios autorinės teisės yra galiojančios ir panaikina anksčiau minėtas bendras autorines teises. Ankstesnės autorinės teisės tiksliai nusako apribojimus, susijusius su informacijos naudojimu.

„Europarl“ tarnybai vadovauja Europos Parlamento sekretoriatas.

Kai kurie „Europarl“ tarnybos platinami dokumentai ar įvairialypiai duomenys gali turėti nuorodų į informacijos šaltinius, kuriuos atnaujina kiti interneto paslaugų tiekėjai. Tokiu atveju, atkreipkite dėmesį ir į kitus atitinkamus autorinių teisių įspėjimus.

Pageidaujančius naudoti šioje svetainėje pateikiamą informaciją kitokiais, nei asmeniniai, tikslais, prašome raštu kreiptis į:

Office for Official Publications of the European Communities
Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tel.: + 352 2929 42533
Faksas: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu