Europarl  
 
Lenkija
Struktūriniai duomenys
Rinkimų įstatymas
Pasiskirstymas pagal politines frakcijas
Rinkėjų aktyvumas
Kandidatų sąrašas
Belgija
Čekija
Danija
Vokietija
Estija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Airija
Italija
Kipras
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Nyderlandai
Austrija
Portugalija
Slovėnija
Slovakija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė
 
 


Svetainės struktūra Teisinė informacija
     
Pradžia >> Jūsų balsas Europoje >> Lenkija >> Struktūriniai duomenys

Lenkija - Struktūriniai duomenys

 
EU-25
1) GEOGRAFIJA
Plotas (1000 km2):
312,7
Gyventojų skaičius (1.1.2003):
38.218.531
Gyventojų skaičius 1 km2:
122,2
2) DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI (2001)
GIMSTAMUMAS
Bendras gimstamumo lygis (vaikų skaičius 1 moteriai)
1,29
MIRTINGUMAS
Gyvenimo trukmė (2002):
- Vyrai: 70,2
- Moterys: 78,4
SANTUOKŲ SKAIČIUS
Apytikslis santuokų skaičius (1000-iui gyventojų)
5,1
GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI (2002)
Natūralus prieaugis (1000-iui gyventojų) (*1)
-5,7
Migracijos saldo (1000-iui gyventojų) (*2)
-17,2
IŠSILAVINIMAS
% visų 25-64 m. amžiaus gyventojų, turinčių baigtą vidurinį išsilavinimą
80,8
IŠLAIDOS ŠVIETIMUI (2001)
Bendros viešosios išlaidos švietimui (% nuo BVP) (*3)
5.42 p
3) EKONOMIKA
BVP (2003) (*4)
mln. Eurų (*5):
184.570

PGS 1 gyventojui (*5)

10.400
EKONOMIKOS STRUKTURA (2002)
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė:
3,1
Visa pramonė: 23,5
Statyba: 6,5

Paslaugos:

66,8
IMPORTAS (2001)
Viso
ES-15
Stojančiosios šalys -10
(mln. €)
(mln. €)
% nuo viso importo
(mln. €)
% nuo viso importo
58.244
35.544
61
4.353
7,5
EKSPORTAS (2002)
Viso
ES-15
Stojančiosios šalys -10
(mln. €)
(mln. €)
% nuo viso importo
(mln. €)
% nuo viso importo
42.562
29.543
69,4
4.822
11,3
VARTOTOJŲ KAINOS (2003)
Pokytis procentais t/t-12 (gruodis - gruodis) (*6):
0,8
Infliacija (BVP defliatorius): 0,7
SKURDAS (*7)
% gyventojų skaičiaus, gaunančio mažiau nei 50% vidutinių pajamų:
8,6
NEDARBO LYGIS (2003)
Viso
Vyrai
Moterys
19,1
18,5
19,9
BENDROSIOS VALSTYBĖS IŠLAIDOS IR PAJAMOS, % NUO BVP (2003) (*8)
Bendrosios valstybės išlaidos:
47,2
Bendrosios valstybės pajamos:
43,1(1*) Natūralus prieaugis: skirtumas tarp gimimų ir mirčių skaičiaus
(2*) Migracijos saldo: skaičiuojamas kaip skirtumas tarp bendro gyventojų padidėjimo ir natūralaus prieaugio
(3*) p = laikinas
(4*) Bendras vidaus produktas rinkos kainomis
(5*) laikinas
(6*) Pokytis 12 mėnesių laikotarpiu
(7*) Remiamasi naujausiais turimais metų duomenimis iš 1990 - 2000 m. laikotarpio
(8*) laikinas


Pastaba: PGS = Perkamosios Galios Standartas. Naudojant PGS, kainų lygio skirtumai yra panaikinami, todėl BVP apimties palyginimas tampa įmanomas.


Šaltiniai:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP