Europarl  
 
Belgija
Čekija
Danija
Vokietija
Estija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Airija
Italija
Kipras
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Nyderlandai
Austrija
Lenkija
Portugalija
Slovėnija
Slovakija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė
 
 


Svetainės struktūra Teisinė informacija
     
Pradžia >> Jūsų balsas Europoje

GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
ES-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Belgija
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Danija
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Vokietija
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Graikija
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Ispanija
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Prancūzija
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
Airija
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
Italija
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Liuksemburgas
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
Nyderlandai
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
Austrija
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Portugalija
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Suomija
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
Švedija
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Jungtinė Karalystė
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
Stojančiosios šalys -10
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Kipras
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Čekija
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
Estija
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
Vengrija
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Lietuva
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Latvija
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Lenkija
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
Slovėnija
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
Slovakija
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Natūralus prieaugis: skirtumas tarp gimimų ir mirčių skaičiaus
(2*) Migracijos saldo: skaičiuojamas kaip skirtumas tarp bendro gyventojų padidėjimo ir natūralaus prieaugio