Europarl  
 
 


Lapas karte Juridisks pazinojums
     

 

Juridisks paziņojums

Europarl dienesta atbildības atruna

Eiropas Parlamenta Sekretariāts sniedz informāciju Europarl vietnes dienestam ar mērķi veicināt publisku pieejamību informācijai par savām iniciatīvām, kā arī par Eiropas Savienības politiku vispār. Tā uzdevums ir pēc iespējas ātrāk izplatīt precīzu jaunāko informāciju. Tas dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izlabotu jebkuras kļūdas, par kurām tas tiek informēts.

Tomēr Eiropas Parlamenta Sekretariāts un Eiropas Kopienas nevar garantēt, ka visa informācija Europarl tīmekļa vietnē ir pareiza.

Eiropas Parlamenta Sekretariāts lūdz jūs ņemt vērā sekojošus momentus:

  • Izplatītie materiāli satur tikai vispārīga rakstura informāciju: tā nav paredzēta attiecināšanai uz jebkuras personas vai organizācijas specifisko situāciju;
  • Europarl vietnē var atrasties informācija, kas var nebūt pilnīga, izsmeļoša, precīza un atjaunota;
  • Europarl vietne dažreiz norāda uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav pakļautas Eiropas Parlamenta Sekretariātam, un tādēļ tas neuzņemas par tām nekādu atbildību;
  • Europarl dienesta sniegtā tiešsaistes informācija nav profesionāls vai juridisks ieteikums (ja jums nepieciešama specifiska konsultācija, lūdzam konsultēties ar atbilstošas kvalifikācijas profesionāli).

Jāņem vērā arī tas, ka nav iespējams garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atspoguļo oficiāli pieņemto dokumentu: tādēļ tikai Eiropas Savienības likumdošana, kas publicēta Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša drukātos izdevumos, ir jāuzskata par autentisku.

Autortiesības Europarl dienestā

© Eiropas Kopienas, 2000

Izņemot gadījumus, ja norādīts citādi, reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Ja reproducēšanai vai tekstu un multimēdiju datu (skaņa, attēli, video sižeti, programmatūra, utt.) izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja autorizācija, tad šī autorizācija ir svarīgāka par augšminēto vispārīgo autorizāciju un tā skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

Europarl dienestu vada Eiropas Parlamenta Sekretariāts.

Atsevišķi Europarl dienesta izplatīti dokumenti vai multimēdiju sižeti var saturēt saites uz informāciju, kuru atjauno citi interneta dienesti. Šajā gadījumā lūdzam ievērot atbilstošo autortiesību paziņojumu.

Tiem, kas vēlas šīs vietnes saturu izmantot mērķiem, kas nav personīga lietošana, ir rakstveidā jāpiesakās pēc adreses:


Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tālrunis: + 352 2929 42533
Fakss: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu