Europarl  
 
1999.-2004. gada sasniegumi
Parlaments darbībā
Izmaiņas vēlētāju aktivitātē
Politiskās grupas
Procedūra: 29. pants
EP politisko grupu mājas lapas
Papildus informācija
 
 


Lapas karte Juridisks pazinojums
     
Sākumlapa >> Tavs Parlaments >> Politiskās grupas >> Procedūra: 29. pants

Reglaments, kas stājas spēkā 20. jūlijā
29. pants - Politisko grupu izveidošana

 

  1. Deputāti var apvienoties politiskajā grupās saskaņā ar savu politisko pārliecību.

    Parasti Parlaments neizvērtē politiskās grupas locekļu politisko uzskatu līdzību. Izveidojot politisko grupu saskaņā ar šo pantu, attiecīgie deputāti pēc definīcijas pieņem, ka viņiem ir līdzīgi politiskie uzskati. Vienīgi tad, kad attiecīgie deputāti noliedz, ka viņiem būtu līdzīgi politiskie uzskati, Parlamentam jāizvērtē, vai politisko grupu izveidoja saskaņā ar Reglamentu.

  2. Politiskajā grupā apvienojas deputāti, kas ievēlēti vismaz vienā piektdaļā dalībvalstu. Lai izveidotu politisko grupu, nepieciešami vismaz deviņpadsmit deputāti.
  3. Deputāts var darboties tikai vienā politiskajā grupā.
  4. Par politiskās grupas izveidošanu paziņo Parlamenta priekšsēdētājam. Šajā paziņojumā norāda politiskās grupas nosaukumu, locekļu vārdus un biroja sastāvu.
  5. Paziņojumu par politiskās grupas izveidi publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.