Europarl  
 
Ir-Repubblika Ċeka
Data strutturali
Liġi dwar l-Elezzjonijiet
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> Ir-Repubblika Ċeka >> Data strutturali

Ir-Repubblika Ċeka - Data strutturali

 
EU-25
1) ĠEOGRAFIJA
Erja (1000 km2)
78,9
Popolazzjoni totali (1.1.2003):
10.203.269
Abitanti għal kull km2
129,4
2) INDIKATURI DEMOGRAFIĊI (2001)
FERTILITÀ
Ir-rata totali ta’ fertilità (tfal għal kull mara) :
1,15
MORTALITÀ
L-għomor il-ħajja mat-twelid (2002) :
- Irġiel 72,1
- Nisa 78,5
ŻWIEĠ
Ir-rata taż-żwieġ (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) :
5,1
BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)
Żjieda naturali (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*1)
-15,4
Migrazzjoni netta (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*2)
12,3
EDUKAZZJONI
% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 25-64 temmiet l-edukazzjoni għolja sekondarja (2002):
87,8
INFIQ FUQ L-EDUKAZZJONI (2001)
L-infiq pubbliku totali fuq l-edukazzjoni bħala % tal-PGD (*3):
4.28 p
3) EKONOMIJA
GDP (2003) (*4)
f’miljuni ta’ ewro (*5):
78.897

PPS/abitant (*5)

15.210
STRUTTURA TA’ L-EKONOMIJA (2002)
Agrikoltura, forestrija u sajd :
3,1
Industrija totali : 30,2
Kostruzzjoni : 6,4

Servizzi :

60,3
IMPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
50.996
29.447
57,7
6.433
12,6
ESPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
46.802
31.967
68,3
7.488
16
PREZZIJIET TAL-KONSUMATUR (2003)
Bidla fil-persentaġġ t/t-12 (Diċembru/Diċembru) (*6) :
0,1
Inflazzjoni (deflazzjoni tal-PGD) -2,8
FAQAR (*7)
% tal-popolazzjoni taħt il-50% tad-dħul medju :
4,9
RATA TA’ QGĦAD(2003)
Total
Irġiel
Nisa
8
6,2
10,2
INFIQ U DĦUL TAL-GVERN ĠENERALI BĦALA % TAL-PGD (2003) (*8)
Infiq totali tal-gvern ġenerali:
50
Dħul totali tal-gvern ġenerali:
42,4(1*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(2*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali
(3*) p = proviżjonali
(4*) Prodotti gross domestiċi bil-prezzijiet tas-suq
(5*) proviżjonali
(6*) Bidla fuq perjodu ta’ 12-il xahar
(7*) Data tirreferi għall-aktar sena riċenti disponibbli matul il-perjodu 1990-2000
(8*) proviżjonali


Rimarka: SSX = Standard tas-Saħħa tax-Xiri. Meta jintuża l-iSSX id-differenzi fil-livelli tal-prezz jiġu eliminati, li jagħmlu t-tqabbil tal-volum tal-PGD possibbli.


Sorsi:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP