Europarl  
 
Spanja
Data strutturali
Liġi dwar l-Elezzjonijiet
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> Spanja >> Data strutturali

Spanja - Data strutturali

 
EU-25
1) ĠEOGRAFIJA (*1)
Erja (1000 km2)
504,8
Popolazzjoni totali (1.1.2003):
40.409.330
Abitanti għal kull km2
80,2
2) INDIKATURI DEMOGRAFIĊI (2001)
FERTILITÀ
Ir-rata totali ta’ fertilità (tfal għal kull mara) :
1,24
MORTALITÀ
L-għomor il-ħajja mat-twelid (2002) :
- Irġiel 75,7
- Nisa 83,1
ŻWIEĠ
Ir-rata taż-żwieġ (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) :
5,1
BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)
Żjieda naturali (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*2)
45,7
Migrazzjoni netta (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*3)
227,9
EDUKAZZJONI
% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 25-64 temmiet l-edukazzjoni għolja sekondarja (2002):
41,6
INFIQ FUQ L-EDUKAZZJONI (2001)
L-infiq pubbliku totali fuq l-edukazzjoni bħala % tal-PGD (*4):
4.42 p
3) EKONOMIJA
GDP (2003) (*5)
f’miljuni ta’ ewro (*6):
741.218

PPS/abitant (*6)

21.200
STRUTTURA TA’ L-EKONOMIJA (2002)
Agrikoltura, forestrija u sajd :
3,2
Industrija totali : 19,3
Kostruzzjoni : 9,2

Servizzi :

68,2
IMPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
175.433
-
64,2
3.282
1,9
ESPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
133.089
93.835
70,5
4.204
3,2
PREZZIJIET TAL-KONSUMATUR (2003)
Bidla fil-persentaġġ t/t-12 (Diċembru/Diċembru) (*7) :
4
Inflazzjoni (deflazzjoni tal-PGD) 4,2
FAQAR (*8)
% tal-popolazzjoni taħt il-50% tad-dħul medju :
10,1
RATA TA’ QGĦAD(2003)
Total
Irġiel
Nisa
11,2
8,1
15,7
INFIQ U DĦUL TAL-GVERN ĠENERALI BĦALA % TAL-PGD (2003) (*9)
Infiq totali tal-gvern ġenerali:
39,8
Dħul totali tal-gvern ġenerali:
39,8(1*) stimi għal 2003
(2*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(3*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali
(4*) p = proviżjonali
(5*) Prodotti gross domestiċi bil-prezzijiet tas-suq
(6*) proviżjonali
(7*) Bidla fuq perjodu ta’ 12-il xahar
(8*) Data tirreferi għall-aktar sena riċenti disponibbli matul il-perjodu 1990-2000
(9*) proviżjonali


Rimarka: SSX = Standard tas-Saħħa tax-Xiri. Meta jintuża l-iSSX id-differenzi fil-livelli tal-prezz jiġu eliminati, li jagħmlu t-tqabbil tal-volum tal-PGD possibbli.


Sorsi:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP