Europarl  
 
L-Italja
Data strutturali
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> L-Italja >> Data strutturali

L-Italja - Data strutturali

 
EU-25
1) ĠEOGRAFIJA (*1)
Erja (1000 km2)
301,2
Popolazzjoni totali (1.1.2003):
57.844.017
Abitanti għal kull km2
192
2) INDIKATURI DEMOGRAFIĊI (2001)
FERTILITÀ
Ir-rata totali ta’ fertilità (tfal għal kull mara) :
1,25
MORTALITÀ
L-għomor il-ħajja mat-twelid (2002) :
- Irġiel 76,8
- Nisa 82,9
ŻWIEĠ
Ir-rata taż-żwieġ (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) :
4,5
BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)
Żjieda naturali (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*2)
-29,1
Migrazzjoni netta (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*3)
107,1
EDUKAZZJONI
% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 25-64 temmiet l-edukazzjoni għolja sekondarja (2002):
44,3
INFIQ FUQ L-EDUKAZZJONI (2001)
L-infiq pubbliku totali fuq l-edukazzjoni bħala % tal-PGD (*4):
4.98 p
3) EKONOMIJA
GDP (2003) (*5)
f’miljuni ta’ ewro (*6):
1.300.926

PPS/abitant (*6)

23.580
STRUTTURA TA’ L-EKONOMIJA (2002)
Agrikoltura, forestrija u sajd :
2,6
Industrija totali : 22,1
Kostruzzjoni : 5

Servizzi :

70,4
IMPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
260.997
148.881
57
8.898
3,4
ESPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
269.094
143.741
53,4
14.449
5,4
PREZZIJIET TAL-KONSUMATUR (2003)
Bidla fil-persentaġġ t/t-12 (Diċembru/Diċembru) (*7) :
3
Inflazzjoni (deflazzjoni tal-PGD) 2,9
FAQAR (*8)
% tal-popolazzjoni taħt il-50% tad-dħul medju :
14,2
RATA TA’ QGĦAD(2003) (*9)
Total
Irġiel
Nisa
8,4
6,6
11,2
INFIQ U DĦUL TAL-GVERN ĠENERALI BĦALA % TAL-PGD (2003) (*10)
Infiq totali tal-gvern ġenerali:
48,5
Dħul totali tal-gvern ġenerali:
45,9(1*) stimi għal 2003
(2*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(3*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali
(4*) p = proviżjonali
(5*) Prodotti gross domestiċi bil-prezzijiet tas-suq
(6*) proviżjonali
(7*) Bidla fuq perjodu ta’ 12-il xahar
(8*) Data tirreferi għall-aktar sena riċenti disponibbli matul il-perjodu 1990-2000
(*9) Ottubru 2003
(10*) proviżjonali


Rimarka: SSX = Standard tas-Saħħa tax-Xiri. Meta jintuża l-iSSX id-differenzi fil-livelli tal-prezz jiġu eliminati, li jagħmlu t-tqabbil tal-volum tal-PGD possibbli.


Sorsi:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP