Europarl  
 
Malta
Data strutturali
Liġi dwar l-Elezzjonijiet
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> Malta >> Lista ta' kandidati

Malta - 18/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PN - PARTIT NAZZJONALISTA (PPE-DE)
1. Simon; BUSUTTIL 5. Joe; FRIGGIERI
2. David; CASA 6. Ian; SPITERI BAILEY
3. Joanna; DRAKE 7. Joe; TABONE
4. Michael; FALZON 8. Roberta; TEDESCO TRICCAS
b. MLP - PARTIT LABURISTA (PSE)
1. John ;ATTARD MONTALTO 5. Owen; BONNICI
2. Glenn ; BEDDINGFIELD 6. Joe; DEBONO GRECH
3. Louis; GRECH 7. Robert; MICALLEF
4. Joseph; MUSCAT 8. Wenzu; MINTOFF
c. AD - ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA (VERTS-ALE, no mep)
1. Arnold; CASSOLA 2. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. GRUPP ALPHA
1. Emmy; BEZZINA 3. 
2. John; ZAMMIT 4. 
b. CHRISTIAN DEMOCRATIC REPUBLICAN PARTY
1. Mark VON BROCKDORFF 2. 
c. IMPERIUM EUROPA
1. Norman; LOWELL 2. 
d. KUL EWROPA
1. Cecil Herbert; JONES 2. 
e. INDEPENDENT CANDIDATES
1. Nazzareno; BONNICI 4. Christopher; ZAMMIT
2. Lino; FARRUGIA 5. Victor; ZAMMIT
3. Damian; CHUKWUEMEKA IWUEKE 6.