Europarl  
 
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa

BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)

  Population 1/1/2002 Live births Deaths Natural increase (1*) Net migration (2*) Total increase Population 1/1/2003
(1000)
UE-15
377.698,1 3.995,0 3.693,7 301,3 988,6 1.290,0 378.988,1
of which:
Il-Belġju
10.309,7 113,6 106,4 7,2 38,9 46,1 10.355,8
Id-Danimarka
5.368,4 64,1 58,6 5,5 9,6 15,2 5.383,6
Il-Ġermanja
82.440,3 725,0 845,0 -120,0 221,7 101,7 82.542,0
Il-Greċja
10.988,0 102,5 104,2 -1,7 32,1 30,4 11.018,4
Spanja
40.409,3 411,5 365,8 45,7 227,9 273,7 40.683,0
Franza
59.337,9 762,7 539,7 223,0 65,0 288,0 59.625,9
L-Irlanda
3.901,4 60,5 29,4 31,1 28,8 59,9 3.961,3
L-Italja
56.993,7 533,6 562,7 -29,1 107,1 78,0 57.071,7
Il-Lussemburgu
444,1 5,3 3,7 1,6 2,6 4,3 448,4
L-Olanda
16.105,3 203,1 143,3 59,8 27,7 87,6 16.192,9
L-Awstrija
8.038,9 78,4 76,1 2,3 17,0 19,3 8.058,2
Il-Portugall
10.335,6 114,4 106,2 8,2 70,0 78,1 10.413,7
Il-Finlandja
5.194,9 55,6 49,4 6,2 5,3 11,4 5.206,3
L-Isvezja
8.909,1 95,8 95,0 0,8 30,9 31,7 8.940,8
Ir-Renju Unit
58.921,5 668,8 608,0 60,8 104,0 164,7 59.086,2
EU-25
452.059,6 4.682,4 4.465,0 217,4 1.006,6 1.224,0 453.283,6
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
74.361,5 687,4 771,3 -83,9 18,0 -66,0 74.295,5
of which:
Ċipru
793,1 8,9 5,7 3,2 8,4 11,6 804,7
Ir-Repubblika Ċeka
10.206,4 92,8 108,2 -15,4 12,3 -3,2 10.203,2
L-Estonja
1.361,2 13,0 18,4 -5,4 0,2 -5,2 1.356,0
L-Ungerija
10.174,9 96,8 132,8 -36,0 13,2 -22,9 10.152,0
Il-Litwanja
3.475,6 30,0 41,1 -11,1 -2,0 -13,0 3.462,6
Il-Latvja
2.345,8 20,0 32,5 -12,5 -1,8 -14,3 2.331,5
Malta
394,6 3,8 3,0 0,8 1,9 2,7 397,3
Il-Polonja
38.236,9 353,8 359,5 -5,7 -17,2 -22,9 38.214,0
L-Islovenja
1.994,0 17,5 18,6 -1,1 2,1 1,0 1.995,0
L-Islovakkja
5.379,0 50,8 51,5 -0,7 0,9 0,2 5.379,2Source: Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
(1*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(2*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali