Europarl  
 
Is-Slovenja
Data strutturali
Liġi dwar l-Elezzjonijiet
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> Is-Slovenja >> Data strutturali

Is-Slovenja - Data strutturali

 
EU-25
1) ĠEOGRAFIJA
Erja (1000 km2)
20,3
Popolazzjoni totali (1.1.2003):
1.995.033
Abitanti għal kull km2
98,5
2) INDIKATURI DEMOGRAFIĊI (2001)
FERTILITÀ
Ir-rata totali ta’ fertilità (tfal għal kull mara) :
1,21
MORTALITÀ
L-għomor il-ħajja mat-twelid (2002) :
- Irġiel 72,1
- Nisa 79,6
ŻWIEĠ
Ir-rata taż-żwieġ (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) :
3,5
BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)
Żjieda naturali (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*1)
-1,1
Migrazzjoni netta (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*2)
2,1
EDUKAZZJONI
% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 25-64 temmiet l-edukazzjoni għolja sekondarja (2002):
76,8
INFIQ FUQ L-EDUKAZZJONI (2001)
L-infiq pubbliku totali fuq l-edukazzjoni bħala % tal-PGD :
n.a. p
3) EKONOMIJA
GDP (2003) (*3)
f’miljuni ta’ ewro (*4):
24.497

PPS/abitant (*4)

16.920
STRUTTURA TA’ L-EKONOMIJA (2002)
Agrikoltura, forestrija u sajd :
3
Industrija totali : 29,6
Kostruzzjoni : 5,6

Servizzi :

61,8
IMPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
11.559
7.850
67,9
967
8,4
ESPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
10.951
6.495
59,3
893
8,2
PREZZIJIET TAL-KONSUMATUR (2003)
Bidla fil-persentaġġ t/t-12 (Diċembru/Diċembru) (*5) :
7,1
Inflazzjoni (deflazzjoni tal-PGD) 6,4
FAQAR (*6)
% tal-popolazzjoni taħt il-50% tad-dħul medju :
8,2
RATA TA’ QGĦAD(2003)
Total
Irġiel
Nisa
6,4
5,9
7
INFIQ U DĦUL TAL-GVERN ĠENERALI BĦALA % TAL-PGD (2003) (*7)
Infiq totali tal-gvern ġenerali:
44,7
Dħul totali tal-gvern ġenerali:
39,7(1*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(2*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali
(3*) Prodotti gross domestiċi bil-prezzijiet tas-suq
(4*) proviżjonali
(5*) Bidla fuq perjodu ta’ 12-il xahar
(6*) Data tirreferi għall-aktar sena riċenti disponibbli matul il-perjodu 1990-2000
(7*) proviżjonali


Rimarka: SSX = Standard tas-Saħħa tax-Xiri. Meta jintuża l-iSSX id-differenzi fil-livelli tal-prezz jiġu eliminati, li jagħmlu t-tqabbil tal-volum tal-PGD possibbli.


Sorsi:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP