Europarl  
 
Ir-Renju Unit
Data strutturali
Liġi dwar l-Elezzjonijiet
Qsim mill-ġdid fi gruppi politiċi
Xejriet ta' rispons
Lista ta' kandidati
Il-Belġju
Ir-Repubblika Ċeka
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
Il-Greċja
Spanja
Franza
L-Irlanda
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Islovakkja
Il-Finlandja
L-Isvezja
 
 


Mappa tas-sit Avviż legali
     
L-ewwel paġna >> Leħnek fl-Ewropa >> Ir-Renju Unit >> Data strutturali

Ir-Renju Unit - Data strutturali

 
EU-25
1) ĠEOGRAFIJA (*1)
Erja (1000 km2)
244,8
Popolazzjoni totali (1.1.2003):
59.862.820
Abitanti għal kull km2
244,5
2) INDIKATURI DEMOGRAFIĊI (2001)
FERTILITÀ
Ir-rata totali ta’ fertilità (tfal għal kull mara) :
1,65
MORTALITÀ
L-għomor il-ħajja mat-twelid (2002) :
- Irġiel 75,7
- Nisa 80,4
ŻWIEĠ
Ir-rata taż-żwieġ (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) :
4,8
BIDLA FIL-POPOLAZZJONI (2002)
Żjieda naturali (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*2)
60,8
Migrazzjoni netta (għal popolazzjoni ta’ 1000 ruħ) (*3)
104
EDUKAZZJONI
% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 25-64 temmiet l-edukazzjoni għolja sekondarja (2002):
81,7
INFIQ FUQ L-EDUKAZZJONI (2001)
L-infiq pubbliku totali fuq l-edukazzjoni bħala % tal-PGD (*4):
4.54 p
3) EKONOMIJA
GDP (2003) (*5)
f’miljuni ta’ ewro (*6):
1.590.278

PPS/abitant (*6)

26.380
STRUTTURA TA’ L-EKONOMIJA (2002)
Agrikoltura, forestrija u sajd :
0,9
Industrija totali : 19,9
Kostruzzjoni : 6

Servizzi :

73,2
IMPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
371.875
186.620
50,2
8.436
2,3
ESPORTAZZJONIJIET (2002)
Total
UE-15
L-10 pajjiżi ta’ adeżjoni
(f’miljuni ta’ €)
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
(f’miljuni ta’ €)
% tat-total
305.197
170.295
55,8
6.825
2,2
PREZZIJIET TAL-KONSUMATUR (2003)
Bidla fil-persentaġġ t/t-12 (Diċembru/Diċembru) (*7) :
1,7
Inflazzjoni (deflazzjoni tal-PGD) 3,1
FAQAR (*8)
% tal-popolazzjoni taħt il-50% tad-dħul medju :
12,5
RATA TA’ QGĦAD(2003) (*9)
Total
Irġiel
Nisa
5,1
5,5
4,6
INFIQ U DĦUL TAL-GVERN ĠENERALI BĦALA % TAL-PGD (2003) (*10)
Infiq totali tal-gvern ġenerali:
42,8
Dħul totali tal-gvern ġenerali:
40(1*) stimi għal 2003
(2*) Żjieda naturali: differenza bejn in-numru ta’ twelid ħaj u n-numru ta’ mwiet
(3*) Migrazzjoni netta: ikkalkolata billi tittieħed id-differenza bejn iż-żjieda fil-popolazzjoni totali u ż-żjieda naturali
(4*) p = proviżjonali
(5*) Prodotti gross domestiċi bil-prezzijiet tas-suq
(6*) proviżjonali
(7*) Bidla fuq perjodu ta’ 12-il xahar
(8*) Data tirreferi għall-aktar sena riċenti disponibbli matul il-perjodu 1990-2000
(*9) Novembru 2003
(10*) proviżjonali


Rimarka: SSX = Standard tas-Saħħa tax-Xiri. Meta jintuża l-iSSX id-differenzi fil-livelli tal-prezz jiġu eliminati, li jagħmlu t-tqabbil tal-volum tal-PGD possibbli.


Sorsi:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP