Europarl  
 
Blikvangers 1999-2004
Het vertrekkend Parlement
Opkomst door de jaren heen
Politieke fracties
Reglement van orde: art 29
Websites van politieke fracties in het EP
Meer informatie
 
 


Sitemap Juridische mededeling
     
Home >> Uw Parlement >> Politieke fracties >> Reglement van orde: art 29

Reglement van kracht met ingang van 20 juli
Artikel 29 - Oprichting van fracties

 

  1. De leden kunnen fracties oprichten naar politieke gezindheid.

    Normaal gesproken behoeft het Parlement de politieke verwantschap van leden van een fractie niet te beoordelen. De leden die overeenkomstig dit artikel een fractie oprichten, accepteren per definitie dat er sprake is van onderlinge politieke verwantschap. Alleen indien de leden zulks ontkennen, dient het Parlement na te gaan of de fractie is opgericht in overeenstemming met het Reglement.

  2. Een fractie bestaat uit gekozen leden uit ten minste een vijfde van de lidstaten. Het voor de oprichting van een fractie vereiste aantal leden bedraagt ten minste negentien.
  3. Een lid kan slechts tot één fractie behoren.
  4. De oprichting van een fractie moet in een verklaring aan de Voorzitter worden meegedeeld. In deze verklaring moeten de naam van de fractie, de namen van haar leden en de samenstelling van haar bureau worden vermeld.
  5. De verklaring van de oprichting van een fractie wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.