Europarl  
 
Zweden
Landeninformatie
Kieswet
Verdeling in politieke fracties
Opkomst door de jaren heen
Kandidatenlijsten
België
Tsjechië
Denemarken
Duitsland
Estland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Cyprus
Letland
Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Finland
Verenigd Koninkrijk
 
 


Sitemap Juridische mededeling
     
Home >> Uw stem in Europa >> Zweden >> Landeninformatie

Zweden - Landeninformatie

 
EU-25
1) GEOGRAFIE
Oppervlakte (1000 km2):
450
Totale bevolking (1.1.2003):
8.940.788
Bevolkingsdichtheid (per km2):
19,9
2)DEMOGRAFISCHE INDICATOREN (2001)
VRUCHTBAARHEID
Vruchtbaarheidscijfer (aantal kinderen per vrouw):
1,57
MORTALITEIT
Levensverwachting bij de geboorte (2002):
Mannen: 77,7
Vrouwen: 82,1
HUWELIJKEN
Bruto huwelijkscijfer (per 1000 inwoners):
4
BEVOLKINGSAANGROEI (2002)
Natuurlijke bevolkingsaangroei (per 1000 inwoners) (*1):
0,8
Migratiesaldo (per 1000 inwoners) (*2):
30,9
ONDERWIJS
% van de bevolking (25-64 jaar) met een diploma hoger secundair onderwijs (2002):
81,4
ONDERWIJSUITGAVEN (2001)
Totale overheidsuitgaven voor onderwijs (% BBP) (*3):
7.32 p
3) ECONOMIE
BBP (2003) (*4)
in miljoen euro (*5):
265.645

KKS per inwoner (*5):

25.340
ECONOMISCHE STRUCTUUR (2002)
Landbouw, bosbouw en visserij:
1,8
Industrie: 23,1
Bouw: 4,4

Diensten:

70,7
INVOER (2002)
Totaal
EU-15
KL-10
(in miljoen €)
(in miljoen €)
% van het totaal
(in miljoen €)
% van het totaal
69.996
46.748
66,8
3.651
5,2
UITVOER (2002)
Totaal
EU-15
KL-10
(in miljoen €)
(in miljoen €)
% van het totaal
(in miljoen €)
% van het totaal
85.599
46.233
54
3.677
4,3
CONSUMENTENPRIJZEN (2003)
Evolutie t/t-12 (december/december) (*6)
1,7
Inflatie (deflator BBP) 2,3
ARMOEDE (*7)
% van de bevolking met een inkomen lager dan 50% van het gemiddelde:
6,6
WERKLOOSHEID (2003)
Totaal
Mannen
Vrouwen
6
6,4
5,6
TOTALE OVERHEIDSUITGAVEN EN ONTVANGSTEN IN % VAN HET BBP (2003) (*8)
Totale overheidsuitgaven
59
Totale overheidsontvangsten
59,2(1*) Natuurlijke aangroei: verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen
(2*) Migratiesaldo: verschil tussen de totale bevolkingsaangroei en de natuurlijke aangroei
(3*) Voorlopig
(4*) Bruto binnenlands product tegen marktprijzen
(5*) Voorlopig
(6*) Evolutie over een periode van 12 maanden
(7*) Laatste jaar in de periode 1990-2000 waarvoor gegevens beschikbaar zijn
(8*) Voorlopig


NB: KKS = Koopkrachtstandaard. Bij gebruik van de KKS worden verschillen in prijsniveau verrekend, zodat een vergelijking tussen BBP mogelijk wordt.


Bronnen:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP