Europarl  
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     

 

Klauzula prawna

Ostrzeżenie o odpowiedzialności związanej z serwisem Europarl

Sekretariat Parlamentu Europejskiego udostępnia informacje serwisowi Europarl, który służy promocji publicznego dostępu do informacji o inicjatywach EP oraz o ogólnej polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsza dystrybucja aktualnych i precyzyjnych informacji. Uczynimy wszystkie, aby jak najszybciej skorygować wszelkie zaistniałe błędy, o których zostaniemy powiadomieni.

Sekretariat Parlamentu Europejskiego oraz Wspólnoty Europejskie nie gwarantują, że wszelkie informacje w portalu Europarl są pozbawione błędów.

Sekretariat Parlamentu Europejskiego prosi o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

  • udostępnione materiały zawierają jedynie informacje ogólne: nie jest naszą intencją kojarzenie ich ze specyficzną sytuacją lub osobą czy też podmiotem;
  • serwis Europarl może zawierać informacje, które nie koniecznie są pełne, wyczerpujące, dokładne lub najświeższe;
  • serwis Europarl niekiedy odwołuje się do zewnętrznych portali, nad którymi Sekretariat Parlamentu Europejskiego nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • informacje on-line dostarczane przez serwis Europarl nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli jest potrzebna specyficzna porada, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy podkreślić, że nie możemy zagwarantować, że tekst skopiowany z dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją: - dlatego też za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Prawa autorskie w serwisie Europarl

© European Communities, 2000

Poza określonymi wyjątkami można kopiować informacje, pod warunkiem, że podaje się ich źródło.

Jeżeli kopiowanie lub wykorzystywanie tekstów czy też materiałów multimedialnych (dźwięku, obrazów, sekwencji wideo, oprogramowania, itp.) wymagają uzyskania uprzedniej dodatkowej zgody, zgoda taka ma priorytet nad pozwoleniem ogólnym i wyraźnie określi ograniczenia wykorzystania informacji.

Serwisem Europarl zarządza Sekretariat Parlamentu Europejskiego.

Niektóre dokumenty oraz materiały multimedialne rozprowadzane przez serwis Europarl mogą posiadać linki do informacji uaktualnianych przez inne serwisy internetowe. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się ze stosownym oświadczeniem o prawach autorskich.

Osoby pragnące wykorzystać informacje zamieszczane w tym portalu dla innych celów niż użytek własny, winny złożyć pisemny wniosek do:

Office for Official Publications of the European Communities
Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tel: + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu