Europarl  
 
wykresy
tabela zbiorcza
partie krajowe
w procentach
Kobiety w Parlamencie
Zmiany frekwencji wyborczej
Kraj
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Wyniki
Miejsca w PE
w procentach
tabela
Wybrani kandydaci
Zmiany frekwencji wyborczej
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Wyniki >> Kraj >> Irlandia >> Wyniki >> w procentach

Irlandia - Wyniki w procentach (prowizoryczne)


Bez przesądzania o kształcie Parlamentu Europejskiego w dniu 20 lipca 2004r.

Wyniki w procentach

- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.