Europarl  
 
Najważniejsze wydarzenia 1999-2004
Parlament obecnej kadencji
Zmiany frekwencji wyborczej
Grupy polityczne
Regulamin: art. 29
Serwisy internetowe grup politycznych
Więcej
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój Parlament >> Grupy polityczne >> Regulamin: art. 29

Regulamin obowiązujący od dnia 20 lipca
Artykuł 29 - Tworzenie grup politycznych

 

  1. Posłowie mogą łączyć się w grupy według kryterium podobieństwa poglądów politycznych.

    Zazwyczaj Parlament nie ocenia podobieństwa poglądów politycznych członków danej grupy. Tworząc zgodnie z niniejszym artykułem grupę polityczną posłowie z założenia uznają, że podzielają swoje poglądy polityczne. Jedynie w przypadku, gdy poszczególni posłowie negują podobieństwo swoich poglądów, konieczne jest, by Parlament ocenił, czy grupa ukonstytuowała się zgodnie z Regulaminem.

  2. Każda grupa polityczna składa się z posłów wybranych w co najmniej jednej piątej Państw Członkowskich. Minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosi dziewiętnaście osób.
  3. Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.
  4. Utworzenie grupy politycznej winno być zgłoszone Przewodniczącemu. Zgłoszenie to zawiera nazwę, nazwiska członków oraz skład prezydium grupy.
  5. Powyższe zgłoszenie o utworzeniu grupy politycznej jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.