Europarl  
 
Najważniejsze wydarzenia 1999-2004
Parlament obecnej kadencji
Zmiany frekwencji wyborczej
UE
Belgia
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Grupy polityczne
Więcej
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój Parlament >> Zmiany frekwencji wyborczej >> UE

Zmiany frekwencji wyborczej w wyborach europejskich

Zmiany frekwencji wyborczej w wyborach europejskich


Państwa Członkowskie
1979 1984 1987¹ 1989 1994 1995¹ 1996¹ 1999
Deutschland
DE
65.7 56.8   62.3 60.0     45.2
France
FR
60.7 56.7   48.7 52.7     46.8
Belgique/België
BE²
91.4 92.2   90.7 90.7     91.0
Italia
IT³
84.9 83.4   81.5 74.8     70.8
Luxembourg
LU²
88.9 88.8   87.4 88.5     87.3
Nederland
NL
57.8 50.6   47.2 35.6     30.0
United Kingdom
UK
32.2 32.6   36.2 36.4     24.0
Ireland
IE
63.6 47.6   68.3 44.0     50.2
Danmark
DK
47.8 52.4   46.2 52.9     50.5
Hellas
EL²
  77.2   79.9 71.2     75.3
España
ES
    68.9 54.6 59.1     63.0
Portugal
PT
    72.4 51.2 35.5     40.0
Sverige
SE
          41.6   38.8
Österreich
AT
            67.7 49.4
Suomi/Finland
FI
            60.3 31.4
Średnia UE
63 61 / 58.5 56.8 / / 49.8
¹  European Elections following accession
²  Voting compulsory
³ Italy - voting: is a civic obligation, no penalty