Europarl  
 
Austria
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
wykresy
tabela
Członkowie Parlamentu
Zmiany frekwencji wyborczej
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Austria >> Przynaleznosc do grup politycznych >> Członkowie Parlamentu

Austria - Członkowie Parlamentu

Parties
government (G) / opposition (O)
EP GROUP MEMBERS
ÖVP (G)
Österreichische Volkspartei
EPP-ED (7) FLEMMING Marialiese
KARAS Othmar
PIRKER Hubert
RACK Reinhard
RÜBIG Paul
SCHIERHUBER Agnes
STENZEL Ursula
SPÖ (O)
Sozialdemokratische Partei Österreichs
PES (6) BERGER Maria
BÖSCH Herbert
ETTL Harald
PRETS Christa
SCHEELE Karin
SWOBODA Johannes (Hannes)
GRÜNE (O)
Die Grünen - Die Grüne Alternative
GREENS/EFA (2) ECHERER Raina A. Mercedes
VOGGENHUBER Johannes
FPÖ (G)
Freiheitliche Partei Österreichs
NA (3) ILGENFRITZ Wolfgang
KRONBERGER Hans
RASCHHOFER Daniela
Independents NA (3) HAGER Gerhard (elected on the list FPÖ)
SICHROVSKY Peter (elected on the list FPÖ)
MARTIN Hans-Peter (elected on the list SPÖ)