Europarl  
 
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie

Demographic statistics for the European Union

  Area (1000 km2): Ludność (1.1.2003): Gęstość zaludnienia - mieszk./km2 Age structure (2002 or latest available)
Ogółem Mężczyźni Kobiety 0-14 15-24 25-49 50-64 65+
Państwa UE*
3.238 378.988.100 185.354.440 193.633.666 117,0 16,8 12,4 37,0 17,5 16,3
of which:
Belgia
30,5 10.355.844 5.066.885 5.288.959 339,4 17,5 12,1 36,3 17,1 16,9
Dania
43,1 5.383.507 2.662.423 2.721.084 124,9 18,7 11,1 36,2 19,2 14,8
Niemcy
357,0 82.536.680 40.344.879 42.191.801 231,2 15,3 11,4 37,4 18,9 17,1
Grecja (2000)
131,9 10.554.404 5.199.841 5.354.563 80,0 15,2 14,0 36,0 17,5 17,3
Hiszpania (2002)
504,8 40.409.330 19.779.378 20.629.952 80,1 14,6 13,5 38,8 16,1 17,1
Francja
547,0 59.630.121 28.974.588 30.655.533 109,0 18,7 13,0 35,3 16,7 16,2
Irlandia
70,3 3.963.636 1.969.123 1.994.513 56,4 21,2 17,1 35,9 14,7 11,2
Włochy (2001)
301,2 57.844.017 28.094.857 29.749.160 192,0 14,4 11,4 37,4 18,6 18,2
Luksemburg
2,59 448.300 221.009 227.291 173,4 18,8 11,5 39,5 16,2 14,1
Holandia
41,5 16.192.572 8.015.471 8.177.101 389,9 18,6 11,9 38,1 17,8 13,7
Austria
83,9 8.067.289 3.909.120 4.158.169 96,2 16,4 11,8 38,4 17,8 15,6
Portugalia
92,4 10.407.465 5.030.247 5.377.218 112,6 16,0 13,9 36,4 17,2 16,5
Finlandia
337,0 5.206.295 2.544.916 2.661.379 15,4 17,9 12,6 34,7 19,6 15,2
Szwecja
450,0 8.940.788 4.427.107 4.513.681 19,9 18,2 11,6 33,9 19,1 17,2
UK (2001)
244,8 59.862.820 29.511.833 30.350.993 244,5 18,9 12,1 36,3 17,1 15,6
EU-25
  453.188.971 221.095.868 232.093.109   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Państwa przystępujące**
738,4 74.200.871 35.741.428 38.459.443 100,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
of which:
Cypr
9,3 715.137 350.623 364.514 77,3 22,7 15,4 35,1 15,4 11,4
Czechy
78,9 10.203.269 4.966.706 5.236.563 129,4 15,9 14,6 36,4 19,3 13,8
Estonia
45,2 1.356.045 624.961 731.084 30,0 17,7 14,6 34,7 17,7 15,2
Węgry
93,0 10.142.362 4.818.456 5.323.906 109,0 16,3 14,1 35,9 18,4 15,3
Litwa
65,2 3.462.553 1.617.304 1.845.249 53,1 19,0 14,6 36,0 16,2 14,2
Łotwa
64,6 2.331.480 1.073.057 1.258.423 36,1 16,6 14,8 35,1 18,0 15,5
Malta (2002)
0,32 394.641 195.363 199.278 1248,9 19,2 14,9 34,9 18,4 12,6
Polska
312,7 38.218.531 18.506.749 19.711.782 122,2 18,2 16,9 36,5 15,8 12,5
Słowenia
20,3 1.995.033 975.587 1.019.446 98,5 15,4 14,2 38,4 17,5 14,5
Słowacja
49,0 5.379.161 2.611.306 2.767.855 109,7 18,9 16,8 36,8 15,2 11,4Source: New Cronos - theme 2
Production: JDa/DG4/European Parliament
*including estimates for 2003 for Greece, Spain, Italy and UK
**including estimate for Malta in 2003