Europarl  
 
Estonia
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
Zmiany frekwencji wyborczej
w wyborach narodowych
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Estonia >> Zmiany frekwencji wyborczej >> w wyborach narodowych

Estonia - Zmiany frekwencji wyborczej w wyborach narodowych

Estonia - Zmiany frekwencji wyborczej w wyborach narodowych


Information on the turnout in national legislative elections is taken from International IDEA Data base on Voter Turnout (http://www.idea.int/vt/index.cfm) [copyright © International Institute for Democracy and Electoral Assistance].