Europarl  
 
Malta
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
Zmiany frekwencji wyborczej
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Malta >> Listy wyborcze

Malta - 18/05/2004

PARTIS REPRESENTES AU PE OU AFFILIES A L'UN DE SES GROUPES
a. PN - PARTIT NAZZJONALISTA (PPE-DE)
1. Simon; BUSUTTIL 5. Joe; FRIGGIERI
2. David; CASA 6. Ian; SPITERI BAILEY
3. Joanna; DRAKE 7. Joe; TABONE
4. Michael; FALZON 8. Roberta; TEDESCO TRICCAS
b. MLP - PARTIT LABURISTA (PSE)
1. John ;ATTARD MONTALTO 5. Owen; BONNICI
2. Glenn ; BEDDINGFIELD 6. Joe; DEBONO GRECH
3. Louis; GRECH 7. Robert; MICALLEF
4. Joseph; MUSCAT 8. Wenzu; MINTOFF
c. AD - ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA (VERTS-ALE, no mep)
1. Arnold; CASSOLA 2. 
PARTIS NON REPRESENTES AU PE
a. GRUPP ALPHA
1. Emmy; BEZZINA 3. 
2. John; ZAMMIT 4. 
b. CHRISTIAN DEMOCRATIC REPUBLICAN PARTY
1. Mark VON BROCKDORFF 2. 
c. IMPERIUM EUROPA
1. Norman; LOWELL 2. 
d. KUL EWROPA
1. Cecil Herbert; JONES 2. 
e. INDEPENDENT CANDIDATES
1. Nazzareno; BONNICI 4. Christopher; ZAMMIT
2. Lino; FARRUGIA 5. Victor; ZAMMIT
3. Damian; CHUKWUEMEKA IWUEKE 6.