Europarl  
 
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie

Poverty: Population below income poverty line (%)*

  % below 50% of median income**
Belgium
8,0
Denmark
9,2
Germany
7,5
Greece
n.a.
Spain
10,1
France
8,0
Ireland
12,3
Italy
14,2
Luxembourg
3,9
The Netherlands
8,1
Austria
10,6
Portugal
n.a.
Finland
5,4
Sweden
6,6
UK
12,5
 
Cyprus
n.a.
Czech Republic
4,9
Estonia
12,3
Hungary
6,7
Lithuania
n.a.
Latvia
n.a.
Malta
n.a.
Poland
8,6
Slovenia
8,2
Slovak Republic
2,1Source: Human Development Report 2003, UNDP
Production: JDa/DG4/European Parliament
*Poverty line is measured at 50% of the median adjusted household disposable income
**Data refer to most recent year available during the period 1990-2000