Europarl  
 
 


Mapa Právne oznámenie
     

 

Právne oznámenie

Vzdanie sa zodpovednosti za službu Europarl

Sekretariát Európskeho parlamentu poskytuje informácie pre službu Europarl s cieľom podporovať prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa jej iniciatív a v súlade so všeobecnými zásadami Európskej únie. Jej cieľom je čo najrýchlejšie rozšírovať aktuálne a presné informácie. Bude sa zo všetkých síl usilovať čo najskôr opraviť akékoľvek chyby, na ktoré bude upozornený.

Sekretariát Európskeho parlamentu a Európske spoločenstvo nemôžu však zaručiť, že všetky zverejnené informácie na stránkach Europarl sú správne.

Sekretariát Európskeho parlamentu Vás týmto žiada, aby ste brali do úvahy nasledovné fakty:

  • Publikovaný materiál obsahuje len informácie všeobecného charakteru. Našim cieľom nie je popisovať konkrétne situácie týkajúce sa osôb alebo entít.
  • Služba Europarl môže obsahovať neúplné, nepresné a neaktuálne informácie.
  • Služba Europarl sa niekedy odvoláva na externé stránky, ktoré nespadajú pod kontrolu Sekretariátu Európskeho parlamentu, a za ktoré nenesie zodpovednosť.
  • Informácie on-line poskytované prostredníctvom služby Europarl neposkytujú odbornú alebo právnu pomoc (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa, prosím, na kvalifikovaného odborného poradcu).

Treba tiež brať do úvahy, že nie je možné zaručiť, aby dokument dostupný on-line bol presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Platnou je teda výhradne len legislatíva Európskej únie vydaná v tlačenej forme v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva.

Autorské práva v službe Europarl

© Európske spoločenstvo, 2000

Ak nie je uvedené ináč, reprodukcia je povolená za predpokladu, že bude uvedený zdroj.

Ak reprodukcia alebo použitie textových alebo multimediálnych dát (zvuk, obrazy, video sekvencie, software, ...atď.) podlieha predchádzajúcemu povoleniu, dané povolenie má väčšiu váhu ako vyššie uvedené všeobecné povolenie a bude jasne udávať všetky obmedzenia použitia.

Služba Europarl je riadená Sekretariátom Európskeho parlamentu.

Určité dokumenty alebo multimediálne sekvencie distribuované službou Europarl môžu obsahovať odkazy (links) na informácie aktualizované inými internetovými službami. V takom prípade, prosím, skontrolujte odpovedajúce ustanovenie o autorských právach.

Osoby, ktoré si prajú použiť obsah týchto stránok na iné než osobné účely, žiadame, aby sa písomne obrátili so svojou žiadosťou na adresu:

Office for Official Publications of the European Communities
Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tel: + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu