Europarl  
 
graf
súhrnná tabuľka
strany v členských štátoch
v percentách
Ženy v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Štát
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Výsledky
Počet miest v Európskom parlamente
v percentách
tabul'ka
Zvolení kandidáti
Vývoj účasti na voľbách
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Výsledky >> Štát >> Írsko >> Výsledky >> Zvolení kandidáti