Europarl  
 
graf
súhrnná tabuľka
strany v členských štátoch
v percentách
Ženy v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Štát
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Výsledky
Počet miest v Európskom parlamente
v percentách
tabul'ka
Zvolení kandidáti
Vývoj účasti na voľbách
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Výsledky >> Štát >> Holandsko >> Výsledky >> Počet miest v Európskom parlamenteBez udania skutočného rozloženia politických skupín v EP 20.07.2004

Počet miest v Európskom parlamente

- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.