Europarl  
 
graf
súhrnná tabuľka
strany v členských štátoch
v percentách
Ženy v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Štát
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Výsledky
Počet miest v Európskom parlamente
v percentách
tabul'ka
Zvolení kandidáti
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Výsledky >> Štát >> Slovinsko >> Výsledky >> Počet miest v Európskom parlamenteBez udania skutočného rozloženia politických skupín v EP 20.07.2004

Počet miest v Európskom parlamente

- Collaboration EP - Eos Gallup Europe.