Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Poslanci Európskeho parlamentu
Počet politických strán
Ženy v Európskom parlamente
Počet miest v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Politické skupiny
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Odchádzajúci parlament