Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Poslanci Európskeho parlamentu
Počet politických strán
Ženy v Európskom parlamente
Počet miest v Európskom parlamente
Vývoj účasti na voľbách
Politické skupiny
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Odchádzajúci parlament >> Počet miest v Európskom parlamente

Počet miest v Európskom parlamente 2004

Štát
Po voľbách 2004
Nemecko
DE
99
Francúzsko
FR
78
Taliansko
IT
78
Veľká Británia
UK
78
Španielsko
ES
54
Poľsko
PL
54
Holandsko
NL
27
Belgicko
BE
24
Česká republika
CZ
24
Grécko
EL
24
Maďarsko
HU
24
Portugalsko
PT
24
Švédsko
SE
19
Rakúsko
AT
18
Danmark
DK
14
Slovensko
SK
14
Fínsko
FI
14
Írsko
IE
13
Litva
LT
13
Lotyšsko
LV
9
Slovinsko
SI
7
Estónsko
EE
6
Cyprus
CY
6
Luxembursko
LU
6
Malta
MT
5
Celkový počet 25
732