Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Vývoj účasti na voľbách
Belgicko
Dánsko
Nemecko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Rakúsko
Portugalsko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
Politické skupiny
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Vývoj účasti na voľbách >> Portugalsko

Portugal - Turnout trends at European elections