Europarl  
 
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe

Education in the European Union and Acceding countries

  Total public expenditure on education as % of GDP. All levels of education combined, 2001 % of the population aged 25-64 having completed at least upper secondary education, 2002 % of students in tertiary education (ISCED 5-6) in specific fields of study, 2001
Total Female Male Science Engineering, manufacturing and construction Social and behavioural sciences, business and law
EU-15
4.94 e* 64,6 62,4 66,9      
of which:
             
Belgium
6.12 p 60,3 60,0 60,6 9,8 11,4 33,4
Denmark
8.38 * 80,0 78,5 81,4 10,1 10,6 23,1
Germany
4.53 * 83,0 78,7 87,2 13,6 15,5 27,2
Greece
3.51 p 52,7 50,9 54,6      
Spain
4.42 p 41,6 40,7 42,4 12,6 16,5 35,5
France
5.77 p 64,1 61,7 66,5      
Ireland
4.36 * 60,3 62,5 58,1 16,0 11,6 20,0
Italy
4.98 p 44,3 43,7 45,0 7,5 16,5 38,9
Luxembourg
3.84 p 61,6 57,1 66,1 9,7 7,1 56,1
The Netherlands
4.99 p 67,6 64,1 71,1 5,7 10,6 40,3
Austria
5.82 p 78,2 72,3 84,2 11,6* 14,0* 40,0*
Portugal
5.89 p 20,6 22,1 19,1 7,1 20,4 32,8
Finland
6.25 p 74,7 76,5 72,9 10,9 25,9 22,9
Sweden
7.32 p 81,4 83,3 79,5 10,9 19,1 25,6
United Kingdom
4.54 p 81,7 79,3 84,0 17,4 10,5 24,1
 
EU-25
4.93 e*            
AC-10
4.93 p 81,0 78,6 83,5      
of which:
             
Cyprus
5.69 p 66,5 62,9 70,2 13,1 4,6 41,8
Czech Republic
4.28 p 87,8 83,4 92,3 14,0 16,0 24,3
Estonia
6.83 p 87,5 88,2 86,7 8,7 12,7 39,3
Hungary
5.15 p 71,4 67,0 76,1 4,8 15,5 36,6
Lithuania
6.03 p 84,8 86,0 83,4 4,9 21,6 32,8
Latvia
6.39 p 82,6 85,5 79,5 6,4 9,9 49,9
Malta
4.73 p n.a. n.a. n.a. 4,8 6,2 35,4
Poland
5.42 p 80,8 79,1 82,6 5,0 13,2 43,5
Slovenia
n.a. 76,8 72,9 80,6 5,0 17,5 43,0
Slovak Republic
4.03 p 85,8 81,6 90,1 7,7 20,6 26,5Source: New Cronos, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
e = estimate
p = provisional
* 2000